Westander

Stadsgården 10, 10 tr, 116 45 Stockholm, Stockholm

Information
Storlek:1600kvm
Inflyttningsår: 2014
Antal anställda: 30 men växer ständigt
Arbersplatstyp: Öppet landskap med stor andel gemensamma rum för kreativa möten.
Inredningstankar: Stor vikt lades vid färgsättningen och en lekfull anda. Halva lokalen vetter ut mot en magnifik utsikt. Där placerades den interna kontorsdelen som möblerades i öppet landskap. I lokalens andra halva fördelar sig olika typer av utbildningsrum som spänner från mer traditionella mötes- och utbildningsrum till rum som i nära samråd med Westander utvecklades för att passa dem mer specifikt, där finns nu till exempel idé-labb för fria tankar och rum för medieträning. Eftersom entrékorridoren ligger i den del av lokalen som saknar utsikt, kompletterades den med ett vågmönster av vibrerande kulörer som välkomnar besöken.
Fotograf: Peder Lindbom
Arkitektkontor: AIX Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Annika Askerblom

Motivering
Westander är en snabbt växande PR-byrå med en uttalad strategi att attrahera de bästa medarbetarna i branschen. Att ha ett väl formgivet kontor som visar omsorg och inlevelse för hela människan är en viktig del av detta. Inredningen speglar den mångfald och lekfullhet som präglar företaget. En mjuk men vibrerande färgpalett av dova pasteller, kompletterar husets egna 30-tals detaljer i kålmårdsmarmor och teak. Ett idélabb med himmelblått tak och gungor uppmuntrar till att släppa tanken fri. Ett kontor där människor vågar prova nya lösningar – tillsammans.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan