Swedbank och Fastighetsbyrån

Topasgatan , Västra Frölunda, Göteborg

Information
På uppdrag av Svenska Hus och MVB har Liljewall arkitekter ritat ett gemensamt kontorshus för Swedbank och Fastighetsbyrån i västra Göteborg.

Byggnaden har förstärkt samarbetet mellan de två företagen genom att de samutnyttjar vissa ytor. Den kvadratiska entrévolymen på fasaden är ett exempel på en sådan yta. Det är en gemensam mötesdel där exempelvis kontraktsskrivningar med kunder kan ske. Det är en symbolisk del som inger en intim känsla då lådan är en sluten del i den i övrigt transparenta byggnaden.

Fasaden är beklädd med plåtkassetter som är lackerade i två olika kulörer – från guldskimrande till grått förändras färgen beroende på hur ljuset faller på. Plåten är också bockad så att den upplevs som fasettslipad.

Rummets inredning går i gyllene färger och samspelar i enlighet med ursprungsidén om den gyllene fjärilen. Ett fint resultat av att Liljewall står för både byggnadens arkitektur och de inre miljöerna.

Byggnaden, som upptar en yta av ca 2 700 kvm, invigdes i oktober 2015. Den har uppnått miljöklass Miljöbyggnad Silver.

Foto: Bert Leandersson

Motivering
Traditionsenligt har banker ofta etablerat sig i tunga slutna byggnader. Det nya kontorshuset för Swedbank och Fastighetsbyrån signalerar en ny tid. Den nya byggnaden har fått sin form från en gyllene fjäril som öppnar upp sina vingar. Byggnadens mitt utgör fjärilens ryggrad och är packad med våtutrymmen, pentry och teknik. Vingarna frigörs på så sätt till moderna och flexibla kontorslokaler. De två glasade entrégavlarna utgör en öppen och välkomnande tolkning av det moderna bankkontoret. Färgerna guld, brons och orange, som finns i företagens logotyper, präglar arkitekturen både in- och utvändigt, och syr ihop konceptet på ett harmoniskt och enhetligt sätt.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan