KPMG

Vasagatan 16 och Evenemangsgatan 17, City och Arenastaden, Stockholm

Information
KPMGs två nya kontor på totalt 12000 kvm för ca 870 anställda är belägna på Vasagatan 16 i Stockholm City samt Evenemangsgatan 17 i Arenastaden.
Inflytt skedde i Augusti 2016. Båda kontoren har samma aktivitetsbaserade koncept.

För KPMG var det viktigt att finnas där kunderna finns och därför delades kontoret på två adresser; Stockholms City och Arenastaden.
Hela kontorskonceptet moderniserades i samband med flytten för att passa dagens och morgondagens arbetssätt och för att stödja de ständigt pågående förändringarna som präglar vår tid. Det skapades en arbetsmiljö som gynnar flexibilitet, samarbete och kreativitet genom väl genomtänkta lösningar för ergonomi, digital teknik och hållbarhet och med mycket fokus på en långsiktig gestaltning och hög ambitionsnivå på design och utformning av lokalerna. Varierade miljöer för olika typer av fokuserat arbete som tysta zoner och mindre arbetsrum har kompletteras med ytor för samarbete. Därtill kommer bla ett bibliotek, lounger för arbete med medium-fokus, en matsal samt stora och små mötes- och konferensrum.

Ett viktigt ledord har varit att bygga in ergonomi och funktionalitet i alla miljöer. Samtidigt har det funnits ett starkt fokus på att skapa en attraktiv miljö för såväl medarbetare som kunder. De rumsliga sambanden är lätta att ta till sig och genomgående används varma, välkomnande färger och material av hög kvalitet. De nya lokalerna andas större öppenhet, transparens och inbjuder till samarbete.

Inredningsarkitekt: Strategisk Arkitektur
Fotograf: Jonas Falk


Motivering
KPMG har fått inbjudande och inspirerade kontor för både anställda och besökare som genom sin varma och välkomnande inredning uppmuntrar till ett modernt och flexibelt arbetssätt. De nya kontoren har skapat ökad samhörighet och trivsel och är lätta att arbeta både effektivt och kreativt i.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan