Byggvesta

Lindhagensgatan 74, Stockholm

Information
ByggVesta utvecklar boende för ett hållbart samhälle och vi förvaltar långsiktigt det vi bygger. Vi är en kunskapsintensiv organisation med engagerade medarbetare som alltid driver utvecklingen framåt. Våra värdeord är långsiktighet, omtanke och samhällsnytta och det genomsyrar allt vi gör och också hur vi jobbar med gestaltning. Sedan början av 2000-talet utvecklar vi gröna bostadsfastigheter för vår egen förvaltning och har idag cirka 2200 lägenheter och studentlägenheter på attraktiva adresser i svenska storstäder. Idag har vi en årlig tillväxttakt på cirka 600 lägenheter.

Byggvestas huvudkontor är beläget på Lindhagensgatan i Stockholm. Inflyttning skedde under våren 2017 och ytan är på ca 1 000 kvm.

Inredningsarkitekt är Studio Stockholm Arkitektur.
Fotograf är Per Kristiansen.

ByggVestas huvudkontor är skapat efter medarbetarnas starka önskan att ”Känna sig som hemma” på sitt kontor, i bemärkelsen att ”Hemma” är den plats där man känner att man hör hemma, i ett sammanhang där man känner sig tillfreds och trygg. Vi vill att våra medarbetare skall se kontoret som det mest attraktiva stället att vistas på arbetstid, man skall längta ”hem”.
Dessutom så är vår produkt Hem i form av hyresrätter vilket gör det extra viktigt att alla våra samarbetspartners som kommer till oss känner igen sig i det och den identitet vi har via t ex vår hemsida.

Planlösningen är gjord med inspiration av ett hem där du rör dig i en kombination av miljöer optimerade efter våra behov. Funktionerna utgår från hemmets nav, köket och avrundas med inne/ute miljö i form av en lugn terrass. Planlösningen erbjuder en stor variation i miljöerna, utformade efter olika funktioner och tempon. Det visuella maneret är hämtat från naturens olika bon, fågelholkar och insektsbon och två av ByggVestas hjärtefrågor, gröna tak och återvinning i olika former. Materialen, färgsättningen och växtligheten i olika kombinationer skapar omväxling och olika intensitet i miljön.

Motivering
Vi har jobbat med ärlighet i material och värnat om miljön vid samtliga val. Vi har gjort alla val utifrån en ambition om en god kvalitet och omsorgsfullt jobbat med allt från helhet till detalj. Vi har också skapat en bra överblickbarhet på kontoret, väl fungerande gemensamma ytor och en nyskapande och nytänkande arbetsmiljö. Det har resulterat i en miljö för medarbetarna på ByggVesta att trivas och må bra och känna sig hemma i. Vårt nya kök har inneburit att nästan alla medarbetare äter lunch tillsammans nu, det är inte bara trevligt utan löser också på ett naturligt sätt kommunikation mellan grupper och operativa frågor.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan