Kåver & Mellin

Magnus Ladulåsgatan 63, Stockholm

Information
Arkitekt: MER /
Fotograf: Mårten Ryner

Kåver & Mellin AB är ett konsultföretag inom byggnadskonstruktionsbranschen. I mer än 30 år har företaget varit med och förnyat Stockholmsregionen och när det nya kontoret skulle iordningsställas var det en självklarhet att kontoret skulle reflektera stadens ständiga utveckling.


Motivering
Genuint, långsiktigt och med kvalitet. På samma sätt som Kåver & Mellin bidrar till en hållbar samhällsutveckling är det nya kontoret vara progressivt och tryggt på samma gång. Genom sin verksamhet kan Kåver & Mellin få tillsynes omöjliga konstruktioner att fungera. Illusioner, reflektioner och genuina material har därför varit centrala delar när det nya kontoret skulle utvecklas.

Kåver och Mellin är ett nytänkande och öppet företag och lokalen i sig fungerar som showroom och samlingsplats för både personal och kunder. Växtvägg och stora öppna fönster mot gångstråket utanför ger en naturlig koppling mellan staden och Kåver & Mellins verksamhet. Konstruktionsritningen över den klassiska Svampen vid Stureplan pryder den stora väggen mot gatan och ger förbipasserande möjlighet att ta del av Kåver & Mellins kunnande och bakgrund. Även glaspartierna mot konferensrummet, som även fungerar som utbildningssal bidrar till en transparent och öppen känsla.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan