Keystone MCF Corporate Finance

VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN, 15, 4tr, STOCKHOLM

Information
Keystone MCF Corporate Finance är en oberoende m&a-rådgivare som hösten 2016 gick samman med den tysk, finsk, brittiska firman MCF och blev genom samgåendet en nordeuropeisk aktör med kontor på fyra marknader. Keystone MCF driver sälj- och köpsidesmandat med transaktionsvärden på 100-2 000 Mkr på den Nordeuropeiska marknaden med en bred kundbas bestående av entreprenörer, finansiella investerare och storbolag.

Som ett led i sammanslagningen var Keystone i behov av nya och större lokaler i början av 2017. Önskemålet från Keystone MCFs ledning var att lokalerna skulle återspegla Keystones profil som en modern, ungdomlig firma i en konservativ bransch genom att kombinera traditionella och moderna inredningselement.


Motivering
Högst upp i Tändstickspalatset på klassisk mark har Keystone MCF hittat den perfekta platsen att kombinera historik och tradition med ett modernt uttryck. Till sin hjälp har Keystone anlitat Ariel Ramirez på Studio RAM som har varit central i renovering- och inredningsarbetet.

Rakt igenom den 250 m2 stora lokalen löper en korridor som med hjälp av en glasdörr delar upp lokalen i en intern och en extern del samtidigt som korridoren fungerar som konstgalleri och knyter ihop lokalens arbetsytor och mötesrum. Renoverings- och inredningsarbetet har genomsyrats av Keystones önskemål att bryta av från det ofta ganska opersonliga uttryck som återfinns i lokalerna hos många aktörer i bank- och finansindustrin. Varma, inbjudande färger och mönster har genomgående använts i lokalen och merparten av möblerna har köpts in på auktion för att ge ytterligare känsla av hemma-hos, samtidigt som det är ett, om än litet, exempel på Keystones strävan efter minskad konsumtion och miljöpåverkan.Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan