Uppsala universitet

Box 256 (Dag Hammarskjölds väg 7), Uppsala

Information
I augusti 2017 lämnade Uppsala universitets förvaltning och ledning sina gamla lokaler. Flyttlasset gick till ett 20 000 m2 stort nybyggt hus, Segerstedthuset. Inredningsarkitekter från Indicum har arbetat med planlösning och inredning till denna omtalade byggnad som tagit plats i Uppsalas historiska kvarter. Här var det frågan om mer än ett inredningsuppdrag; 600 personer skulle få en helt ny arbetsplats med utrymme för både trivsel och flexibelt arbetssätt.

Inredningens färger, former och material har inspirerats av naturen och arbetsnamnet under projektets gång var ”ett hus i parken”. Naturen finns med i stort och smått. Den invändiga miljön tar upp fasadens formspråk med sneda linjer och triangelformer, på allt från träbänkar till bordsytor. För att underlätta orienteringen i huset har våningsplanen skiljts åt genom färgsättning. Många väggar är helt täckta av växter och grönskan både skapar parkkänsla och fungerar som luftrenare. Kontor, mötesrum och loungemiljöer känns lugna men kreativa – det är härligt att komma till jobbet.

Kontoret som har fått namnet Segerstedthuset är beläget i Uppsala mellan botaniska trädgården och slottet. Storlek ca 20 000 m2

Inredningsarkitekt är Indicum inredningsarkitekter
Fotograf är Jason Strong

Motivering
Utmaningen för inredningsarkitekterna var att lösa den invändiga logistiken, att hitta ett naturligt flöde för hur vi och våra besökare skulle röra oss i lokalerna. Detta krävde mod och öppet sinne, både av Indicum och av oss som dagligen rör oss i huset. Och som det lyckades!

En smart orienterbar planlösning med skräddarsydda möbler har nu sett dagens ljus.

Vår nya stora byggnad har blivit ett öppet hus med stor tillgänglighet. Segerstedthuset fungerar idag som ett nav för hela universitetet vilket har underlättat samarbetet mellan de olika avdelningarna. Hört i huset är att man nu träffar fler medarbetare på en dag än vad man tidigare gjorde under en vecka.

Motivation och värme stutsar mellan väggarna och Indicum har med detta gett vårt nya hus så mycket mer än en fin yta.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan