Continental Däck AB

Banehagsgatan 22, Göteborg

Information
Continentals nya inredningskoncept utgår från ”var vi verkar” och ”vilka vi är”. Inredningsuppdraget tog avstamp i företagets identitet kopplat till företagets varumärke där man utgick från en bas för inredningen med tre teman som tillägg SNÖ, SPIRA och FABRIKEN. Dessa tillämpas i lokalen utefter aktivitet och funktion. Kontorets flytt från ett centralt läge med restauranger och liv till nya omgivningar med mer industriell och havsnära karaktär ställde nya krav kring samlingspunkter och mötesplatser inne på kontoret. Bygganden ingår i Älvrummet med en fantastisk utsikt över Röda sten, Älvsborgsbron och hamninloppet. Kontorets yta är på 1100 m2 fördelat på två plan. Inflyttning år 2017.

Inredningsarkitekt: Krook & Tjäder, Åsa Lom Handläggande, Elin Bergqvist medverkande och Marie Hagman uppdragsansvarig.
Arkitekt: Semrén & Månsson är huvudarkitekt för byggnaden. De har haft ansvar för
utvändig och invändig gestaltning på uppdrag av fastighetsägaren KB Majorna
samt projektering av byggnaden för entreprenören Bergman & Höök.
Samarbetspartner: Tenant & Partner, Jonas Olsson har varit samarbetspartner till Continental och har bistått med lokalsökning, förhandling och projektledning av omlokaliseringen.
Fotograf: Felix Gerlach

Motivering
- Inredningen skapar ett fint samspel mellan företagets identitet, kärnvärden och kontorets omgivning, vilket tillsammans utgör en välkomnande, varm och kreativ miljö för såväl medarbetare som kunder, säger Simon Hemberg Finance Manager.

Inredningens bas i form av färgsättning och ytskiktsval har sin utgångspunkt Klippan och platsens industriella karaktär med inslag av tegel, betong, stål och trä.

SNÖ - kan innebära bitande kyla, hårda vindar och vintermörka vägbanor, men också en värmande eld, gemenskap och trygghet som Continentals produkter och säkerhetsarbete värnar om. Detta tema tillämpas i kundzon, utställning och mötesrum.

SPIRA - används till ytor primärt för rekrytering, samarbeten, reflektion och personliga samtal och kännetecknas av en ljus, grön och luftig färgsättning och möbelval.

FABRIKEN - är pulsen, hjärtat och där spontana möten, förtäring och matlagning samt information sker och är en flirt till de industriella anläggningar och miljöer där Continentals produkter utvecklas.

Hållbarhet och återbruk var central i förvandlingen från det gamla till det nya. Efter en grundlig inventering av Continentals befintliga möbelbestånd gjordes ett program som omfattade både tillvaratagande av befintliga möbler, renovering och komplettering av ny inredning.

Inredningsuppdraget omfattade även att visualisera Continentals grafiska profil i miljön, vilket återkommer som färgsättningselement, textilier och inredningsdetaljer i gula/orange accenter och basfärgerna grått och svart.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan