Energimyndigheten

Gredbyvägen 10, Eskilstuna

Information
Byggnaden ligger i västra delarna av Eskilstuna som Eskilstuna just nu utvecklar med fokus på bevarandet av den kulturhistoriska miljön. Byggherren Ladingen renoverade byggnaden från 2016-2017 med inflytt för Energimyndigheten i början av oktober 2017. Energimyndighetens kontrakt med tidigare hyresvärd upphörde och en upphandling genomfördes. De inledande tankarna med den nya kontoret var att spegla Energimyndighetens verksamhet och att inredningen skulle tjäna som gott exempel för andra myndigheter. Ytan är 5620 kvm och Energimyndigheten har ca 400 medarbetare varav 30-talet sitter i lokaler på Söder i Stockholm.

Motivering
Hållbarheten i fokus: Dåtid – nutid – framtid
Hållbarhetsperspektivet har varit viktigt för Energimyndigheten när vi flyttade till nya lokaler i Eskilstuna. På plattformen dåtid-nutid-framtiden vilar inredningskonceptet i ett gammalt gjuteri i industristaden Eskilstuna.
Byggnaden
Byggherren Ladingen valde att behålla karaktären av den tidigare gjuteriverksamheten och den har därför en tydlig industriell prägel; byggnadens originalmaterial som tegel och järn ger tillsammans med oväntade vinklar är påminnelse om hur byggnaden utvecklats och byggts på genom årtionden. Här finns detaljer sparade som den gamla industrivågen, kassaskåpsdörr, dörrfoder av järn och inte minst löneluckan. När byggnaden iordningställdes arbetade vi tillsammans med inredningsarkitekterna Maja Abrahamsson och Nicole Morel på White, för att integrera Energimyndighetens själ i byggnaden.
Energilösningar
I samarbete med Ladingen fick vi göra särskilda energieffektiva lösningar. Till exempel tunnfilm på takfönster som stänger ute solljus, återanvändning och rening av vatten i duschar som baseras på ny teknik som Energimyndigheten stöttat utvecklingen av. För att bevara byggnadens kulturhistoria men ändå inte göra avkall på miljöhänsyn lät vi tilläggsisolera stora delar av fasaden men spara en del som har en särprägel för det gamla gjuteriet.
Energimyndighetens själ
Inför Energimyndighetens flytt har medarbetare getts möjligheter att vara med och påverka utformningen och inredningen. Tiotalet grupper har varit engagerade i olika områden som kök/matsal, utemiljö, friskvård, hållbarhet et.c. Det har varit ett viktigt led för oss för att öka möjligheten att fånga Energimyndighetens själ.
Inredningskonceptet
Grundad och lugn präglar färgsättningen med mjuka färger och material. Men det oväntade finns också där i t. ex. form av tätt sittande rislampor som ger en wow-känsla när de bildar en himmel av moln i reflektionsytan och romerska ringar mitt bland skrivborden. I receptionen möts besökare och medarbetare av receptionsdisken som är en gabion fylld med sörmlands landskapsmineral granitådergnejs. Nyfikenheten har också sin plats i vår själ. Som den kunskapsorganisation Energimyndigheten är så finns vårt kunskapstorg mitt i byggnaden. Vi har Sveriges samlade energilitteratur här. Men framför allt är det här en plats för kunskapsdelning och kunskapsspridning med öppna sammankomster och lunchseminarier. Ett torg alla passerar över och får något man inte visste att man behöver. Härifrån kan man följa en slinga för promenadmöten och upptäcka saker på vägen, en ribbstol, konstföremål eller bara möjligheten till att gå ut en stund. Och vill man hålla möte utomhus så finns wi-fi även där. På vår inner gård kan man arbeta eller umgås i en miljö med hållbart utvalda växter och bikupor på taket. Och inom kort är ladd stolparna klara för att ladda el cyklarna som myndigheten erbjuder medarbetarna att leasa.
Återanvändning
Så mycket möbler som möjligt återanvändes sen tidigare. Skrivbord byggdes om och stolar fick ny klädsel för att passa inredningskonceptet. Några av de personliga skåpen kunde köpas begagnat. Belysningen var viktig för oss. White samarbetade med belysnings- och inredningsdesignern Sofie Bamberg på Black Ljusdesign AB och byggherren Ladingen som anpassat belysningen till de olika arbetsmiljöerna integrerat med byggnaden.
Hållbarhet
I samband med flytt till nya lokaler förändrade vi arbetssättet för att möta framtida behov: ett aktivitetsbaserat arbetssätt infördes. Så i en industrilokal präglad av dåtid, har vi nu Sveriges snyggaste kontor präglat av energimyndighetens själ för att möta framtida behov. Dåtid - nutid – framtid möts i våra hållbara lokaler.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan