HSB Södertörn

Huddinge Stationsväg 5, Huddinge

Information
Lokalen ligger på Huddinge stationsväg 5 i det som tidigare fungerade som Tingshus och är 798kvm. Vi sitter på 7:e våningen i det som tidigare rymde rådssalar. Målet med utvecklingen av våra lokaler var att optimera ytan utifrån verksamhetens behov. Ledordet var funktionalitet men behoven omfattade också en modern arbetsplats med möjligheter till en flexibel användning av lokalens samtliga ytor och flertalet arbetsplatser. Vi ville också integrera lokalens k-märkta inslag så som en originalmålning av Carl Einar Forseth.

Lokalen renoverades under 2017-2018. Inflytt skedde i mitten på juni 2018.

Fotografen heter Johan Alfredsson

Motivering
Med varsam hand har lokalens utformning och inbyggda värden lyfts in i 2000-talets krav och behov på en modern och flexibel arbetsplats. Lokalerna har på ett påtagligt sätt gjort ett avtryck i organisationen genom ökade samarbeten mellan enheter, en närmare kontakt med våra kunder och en ökad arbetsglädje. Lokalerna fångar också traditionen i vårt varumärke och vår leverans, men signalerar också den framåtrörelse som idag präglar vår verksamhet.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan