INNOVATION HUB

Daghammarskjöldsväg 38, Uppsala

Information
INNOVATION HUB är ett nav för innovationsstöd i Uppsala. I ett nybyggt kontorshus vid Uppsala Science park delar STUNS, STUNS Energi, Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre (UIC), Uppsala universitet Innovation (UUI), SLU Holding och Uppsala universitet Holding AB effektivt utnyttjade kontorsytor och mötesrum.

Man flyttade in i de nya lokalerna lagom till jul 2017. Målet var att göra innovationsstödet mer synligt och lättillgängligt samt skapa ett gemensamt kontor där Uppsalas innovationsaktörer sitter närmare varandra och kan dela resurser i större grad än tidigare.
Utmaningen i konceptarbetet har varit att skapa ett gemensamt kontor som bjuder in till samverkan mellan de olika företagen, samtidigt som utformningen stödjer dom enskilda företagens verksamheter. Trots den begränsade ytan erbjuder lokalen nu platser för koncentration i ett öppet kontorslandskap samt nya möjligheter till spontana möten över företagsgränserna genom flera öppna mötesrum. Arbetsgruppen och Krook & Tjäders inredare har haft ett nära samarbete under alla faser i projektet. När beslutet togs om att flytta till ett nytt kontorshus och gå från cellkontor till att dela en öppen kontorsmiljö gjorde man ett medvetet miljöval i att försöka behålla så mycket som möjligt av de olika företagens befintliga möbler. Vi har inventerat samtliga möbler, lackat om och renoverat möbler för att de ska fungera i den nya verksamheten och kompletterat med nya möbler där behovet funnits.

Motivering
Genom ett effektivt utnyttjade av kontorsytor och mötesrum har de olika bolagen lyckats med bedriften att göra innovationsstödet mer synligt och lättillgängligt!

Med hjälp av specialsnickerier och väggmålningar i mjuka färger har vi skapat rumslighet i den öppna ytan. Nya lekfulla mötesplatser bjuder in till kreativa möten. Arbetsgruppen på Innovation Hub har vågat tänka i nya banor, samarbetat målmedvetet och varit trogna designkonceptet hela vägen in i mål!

Omröstningen öppnar 2019-09-28

Ange din e-postadress i fältet längst ner på denna sidan för att få ett e-postmeddelande när omröstningen har öppnat.


Dela den här sidan