Skandia Fastigheter AB

Västra Varvsgatan 19, Malmö

Information
Glashuset med adress Västra Varvsgatan 19 uppfördes 1955. Då användes huset som en höglagerbyggnad där det bland annat vändes plåtar till fartyg inom varvsindustrin. År 2000 var det tid för totalrenovering och då tillkom bland annat glasfasaden och två våningsplan. Den industriella karaktären bevarades och kompletterades med modern arkitektur – allt för att skapa den bästa möjliga miljön för dagens kontorshyresgäster, så att även de kan sjösätta stora planer.
Husets nya kontorsmiljö – Varvet – är öppen för alla Skandia Fastigheters kontorshyresgäster, och erbjuder aktivitetsbaserade kontorsplatser och ytor för projektarbete, enskilt arbete, möten, presentationer och diskussioner. Interiörens blå grundkulör knyter an till den nautiska historien och ackompanjeras av sobert beige toner, äkta trä och matt svart. En karaktäristisk träpanel ger lokalen liv. Stora ”butiksfönster” mot husets angränsande entrékorridor öppnar upp hela kontoret och bjuder in alla förbipasserande.

Hårdfakta
Area: 170 kvm
Medarbetare: Plats för 50
Arkitekt: Rumrum
Färdigställt: 2019
Fotograf: Stefan Lindher

Motivering
Varvet ger alla hyresgäster ett attraktivt kontor och en extra mötesplats inom kvarteret. Modern industriell känsla genomsyrar de aktivitetsbaserade ytorna och inbjuder till enskilt kontorsarbete, möten, presentationer, diskussioner och föreläsningar. Smart nyttjade och sobert inredda rum är nycklarna till att Varvet vinner utmärkelsen Sveriges snyggaste kontor.


Dela den här sidan