Strategisk Arkitektur

Drottninggatan 25, 11151 Stockholm, Stockholm

Information
Strategisk Arkitektur är ett arkitektkontor med ca 65 medarbetare på Drottninggatan 25 i Stockholm. Under 2019 har företaget genomfört en ombyggnation och renovering av lokalerna för att kunna växa med fler medarbetare och för att modernisera kontoret i linje med företagets varumärke. Vi har valt att sitta kvar på central adress i Stockholm. Det underlättar både livsbalans och det dagliga arbetet för medarbetare och kunder och gör oss mer effektiva. Genom att jobba mer flexibelt och utnyttja ytan mer effektivt kan vi växa med nya medarbetare utan att öka kontorsytan.

Utvecklingen av kontoret har blivit en hävstång i att se över våra arbetssätt; att bli mer bärbara och mindre beroende av papper, att stärka vårt återvinningsarbete, att se över rutiner och ifrågasätta invanda beteenden och mönster. Vi tar alltid ett strategiskt helhetsgrepp och utgår ifrån fakta och analys för att skapa tydlig funktion och värden för slutanvändarna. Därför har vi involverat våra medarbetare i förnyelsearbetet. Det efterfrågades mer fokus på hållbarhet, större variation av arbetsmiljöer, mer personlighet och trivsel på kontoret samt att gå mot mer digitala arbetssätt. Vi har valt en lösning som är anpassad efter vår verksamhet.

Yta: 954 kvm i två plan, plan 5 och 6
Antal medarbetare: ca 65
Arkitekt: Strategisk Arkitektur
Fotograf: Jason Strong

Motivering
Konceptet "Drivhus"
Konceptet för vårt nya kontor är Drivhus, en plats för talanger att växa och utvecklas och en plats där vi genom kreativitet, både fysiskt och digitalt, skapar arkitektur för framtiden. Ett drivhus är aldrig färdigt, utan är i ständig förändring. Här utvecklas vi hela tiden i nära dialog med varandra, kunder och samarbetspartners.

Gestaltningskonceptet speglar vår ambition att leva långsikt hållbart i alla avseenden. Vi har haft stort fokus på återbruk, samt hållbara och närtillverkade möbler i kombination med rik växtlighet. Valet av material och inredning kommer från vår närmiljö. Fast och lös inredning, färgval och material harmoniserar i jordnära toner. Energin som finns i ett drivhus ska kännas och återspeglas i en varierad möblering i miljöer med olika funktioner.

Besökare möts inte av en stel receptionsdisk, utan av ett grönt bibliotek – en plats för alla att hänga, arbeta eller läsa och inspireras av arkitektur i.

Välmående
Framtidens arbetsplats ska bidra till ett hälsosamt och långt, friskt arbetsliv. För att skapa en produktiv och stimulerande arbetsmiljö har vi hämtat inspiration från neurodesign med inslag av biofili i form av växtlighet, färg och ljussättning som bidrar till välmående. Kontoret har en genomtänkt zonering och distribuerade funktioner, olika typer av aktiva ytor för både spontana och planerade möten, samt platser för vila och återhämtning.

Produktivitet
Produktivitet för oss handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att skapa riktigt bra arkitektur. En miljö som lockar fram goda idéer och kreativitet. Alla skall ha tillgång till rätt material och verktyg som stöd i det dagliga arbetet. Drivhuset är en plats där vi kan testa och experimentera, såväl i vår nya modellverkstad som runt om i studion.

Flexibilitet
Morgondagens arbetsplats måste vara flexibel. Hos oss tjänar de olika delarna flera syften. Gradängen, kontorets hjärta, fungerar som en central kunskapstrappa där vi samlas för seminarier, debatter, veckomöten, samt för utbildning. Det är både en mötesplats och ett utrymme för enskilt arbete eller för återhämtning. Det största mötesrummet fungerar lika bra för styrelsemöten och workshops, som för mindfulness.

I arkitektarbetet finns behov av både kreativa ytor och platser för koncentrerat arbete. De som tillbringar stor del av dagen framför en skärm har egna platser, medan andra som jobbar mer varierat delar platser och arbetsmiljöer med varandra, vilket skapar en enkel variation.

Med vidsträckt utsikt över citys takåsar har vi tillgång till både utomhus- och inomhusmiljöer där vi genom generösa fönster och från våra terrasser kan njuta av årstidernas skiftning. Terrassen är en plats för frisk luft och paus men också för möten och arbete när vädret tillåter.

Med smarta lösningar och god arkitektur kan lokaler bli effektiva!


Dela den här sidan