Stena Fastigheter

Värmlandsgatan 2, Göteborg

Information
Ombyggnation av Stena fastigheters lobby på Göteborgskontoret. Kunden efterfrågade en dynamisk och varierad entré med olika typer av rum och platser för möten men även loungeytor, både för internt och externt bruk. I uppdraget låg också att effektivisera och nyttja ytan med fokus på mötesplats och rörelse. Med en mindre receptionsdisk skapades ett mer aktivt mottagande där receptionisterna rör sig i hela rummet istället för att fastna bakom en disk. Det medför även rörelse och mindre stillasittande arbetssättet där receptionisterna agerar mer som värdar både för personal och gäster. Entréytan har blivit en mötesplats för aktiviteter, information, interna och externa möten men även ett fint komplement till de fasta arbetsplatserna på kontoret. Entréytan erbjuder fritt placerade mötesytor, touch down-platser, sittgrupper och ett pentry.

Uppdragets vision var att skapa en fusion av gatans grova formspråk och en mer traditionell kontor- och loungemiljö. Insida möter utsida där fragment av staden och utomhuslivet tas in Stenas nya entré. Plats för möten och en självklar samlingsplats.

Fotograf: Felix Gerlach

Motivering
Hög detaljnivå där materialitet, taktilitet, mönster och kulörer i kombinationer tillsammans skapar spännande kontraster och delar in lobbyn i olika rumsligheter. Blandning av energisk graffiti mixas med inslag av ask och textilier i en mer nertonad färgskala. Köksön och pentryts karaktäristiska kakling binds samman till ett nav och blir en given samlingsplats. Det råa betongbjälklaget har synliggjorts. Installationer och akustikplattor av träullit är synligt för att ge en rå känsla, men smälter väl ihop med betongen. Pergolan med sitt vävda textiltak ramar in den mysiga uteplatsen och samspelar fint med soffnischens taktila plankvägg som är belägen mitt emot. Golvets olika materialitet och indelningar ger en oväntad variation och bidrar till att förstärka de olika rumsligheterna.

De mindre mötesrummen äntrar du genom en portal med hyllor inspirerade av byggnadsställningar. Detta ger en lager på lager känsla och en nyfikenhet att vilja se mer. Möblerna i mötesrummen är hyfsat enkla och svarta för att inte konkurrera med graffitin.


Dela den här sidan