Scania CV AB

Vagnsmakarvägen 1, Södertälje

Information
Entréplanet vid Scanias huvudkontorsbyggnad CK3 i Södertälje renoverades under hösten 2017 och invigdes i mitten av december samma år. Målet var att skapa ett funktionellt och välkomnande receptionsområde som visuellt och tydligt speglar Scanias värden, historia och riktning framåt. Entréplanet uppdaterades för att möta nya krav och arbetssätt och för att förstärka möjligheten för det spontana mötet, genom att vara just en mötes- och arbetsplats som tydligt annonserar sig direkt vid entré. Helheten ansluter till de renoveringar som tidigare genomförts på Scanias besökscenter samt i utomhusmiljön framför huvudbyggnaden.
Den nya receptionen och det renoverade entréplanet erbjuder nu en miljö som personalen kan vara stolta över och som fungerar för både avkoppling och det dagliga arbetet. En viktig del i arbetet med lokalerna har varit att skapa funktionella ytor – med naturliga mötesplatser för personal och gäster, utrymmen för spontana aktiviteter, en delvis avskild avdelning för samtal, tillgänglighetsanpassade toaletter samt inte minst med ett kafé.

Färg- och materialval, de nya möblerna och receptionen baseras på Scanias uppdaterade och globala visuella identitet samt kopplar till företagets vision, kärnvärden och historia. Genom att använda hållbara material av högsta kvalitet och klassiskt snitt speglas även Scanias varumärkesvärden ”Pride and Trust”, samt husets unika och tidlösa arkitektur.

Arkitekt:
Jessica Wren, Kanozi Arkitekter

Projektansvariga Scania:
Theres Wandell
Nils Kjellsson

Motivering
Kombinationen av helhet och detaljer, historia och framåtriktning gör huvudkontorets entré till en mycket uppskattad satsning. Det nya receptionsområdet hyllar den unika, klassiska och tidlösa arkitekturen i huvudbyggnaden från 1960-talet. I renoveringsarbetet har det tagits stor hänsyn till byggnadens originalritningar och idéerna bakom dem. Tillsammans med den tydliga ambitionen att i inredningen förkroppsliga varumärkesupplevelsen gör att det samtidigt speglar företagets kultur, kärna och arv genom att bland annat till största delen använda sig av svensktillverkade och/eller svenskdesignade detaljer, så som tyger, möbler accessoarer och mattor.

Inget har lämnats åt slumpen, allt är genomtänkt för att få ett sammanhållet, ärligt och gediget intryck som ska hålla över tid i sin gestaltning, kvalitet och funktion. Ett exempel på en detalj är spillväggen bakom kaffeautomaten, som är en plåt lackerad i färgen ”Scania Beige – RAL 1001/PMS 7501C” - utfört av personal på Måleriet vid Scanias Chassiverkstad i Södertälje.

Målet har varit att hela entrén skall vara lättillgänglig, användbar, inkluderande och nära hjärtat, samt att vi alla som jobbar på Scania ska känna stolthet och tillhörighet vid vistelse i de aktuella ytorna - vilket från allra första dagen efter renoveringen verkligen blivit fallet.


Dela den här sidan