Kraftringen

Råbyvägen 37, Lund

Information
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi.
De levererar lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare.
Huvudkontoret på Råbyvägen i Lund har genomgått en invändig renovering under 2018 för att anpassas till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
Horisont Arkitekter är arkitekter för ombyggnaden av huset och Landen Krantz Arkitekter är inredningsarkitekter.
Byggnaden är uppförd 2008 och har två våningsplan där det tidigare var cellkontor, ett källarplan samt ett installationsplan, totalt ca 4 000 m2.

Målsättningen har varit att skapa en inspirerande och funktionell arbetsplats med ambitioner om att huset skall utstråla tankar runt framtidens energi. I utemiljön finns utearbetsplatser med solcellspaneler som tak. Det finns solcellspaneler på kontorets tak. Interiörens karaktär är förstärkt med ljuddesign. IT-strukturen stöder väl arbetssättet.
Inredningen är i vissa delar återanvänd och i andra delar ny.
Ett centralt torg i mitten av lokalen är den centrala mötesplatsen. Kontoret är indelat i olika zoner - sol, jord vind och vatten. Dessa zoner är även en del av det aktivitetsbaserade arbetssättet.

Inflyttningsår 2018

Kvadratmeter: ca 4000 kvm

Inredningsartkitekter: Landén Krantz arkitekter

Foto: Åke E:son Lindman och Landén Krantz arkitekter

Motivering
Ett hus med dålig funktionalitet har omvandlats till en väl fungerande och inspirerande arbetsplats med plats för framtiden.
Nytänkande och hållbarhetsarbete genomsyrar hela miljön.

Omröstningen öppnar 2021-10-02

Ange din e-postadress i fältet längst ner på denna sidan för att få ett e-postmeddelande när omröstningen har öppnat.


Dela den här sidan