Länsförsäkringar Halland

Storgatan 10, Halmstad

Information
Länsförsäkringar Halland bildades den 1 september 1889 och är tryggt förankrat i Halland. Som bolag är vi stolta över vår historia och vår lokala förankring. Vi som arbetar på något av bolagets sex kontor spridda över länet, bor där kunderna bor. I Halmstad där vi nu har satsat på nybyggnation ligger kontoret vackert och centralt utmed Nissan.

Länsförsäkringar Halland är på en tillväxtresa och vill bland annat utveckla nya arbetssätt. Utvecklingsarbetet sammanfattas under paraplyet ”Bästa arbetsplatsen” och handlar om att skapa en arbetsplats som inbjuder till samarbete, kreativitet och utveckling – nu och i framtiden. Ett verksamhetsanpassat arbetssätt och ett kontor som stödjer detta har skapats.

Verksamhetsanpassat arbetssätt på Länsförsäkringar Halland
Med ett verksamhetsanpassat arbetssätt vill bolaget ge medarbetarna bättre möjligheter till stöd för olika typer av arbetsuppgifter. Vi vill också skapa effektivare möten, mer spontanitet och bättre samarbete mellan avdelningar.

Med ett verksamhetsanpassat arbetssätt väljer individ och team arbetsplats efter den uppgift man ska utföra. Arbetsplatserna är öppna, flexibla och utformade för att ge stöd åt individuellt arbete, samarbete, arbete som kräver koncentration samt för sådant som kan utföras lite var som helst.

Ett verksamhetsanpassat arbetssätt tar hänsyn till avdelningars olika förutsättningar. För oss på Länsförsäkringar Halland är till exempel regelverk kring sekretess en sådan förutsättning.

Ett nytt hus
För att kunna växa och skapa ett verksamhetsanpassat arbetssätt fanns behov av att utöka befintlig kontorsyta på kontoret i Halmstad. Lösningen blev en tillbyggnad på innergården: ett nytt och modernt ”Gårdshus” som är sammanbundet med befintlig kontorsbyggnad från 1929.

Fotograf: Magnus Karlsson.

Motivering
Gårdshuset är uppfört med material som åldras värdigt. Mot bolagets äldre kontorsbyggnad öppnar sig fasaden med stora glaspartier av trä som tillverkats på snickerifabrik. Trapphuset i byggnaden har murade väggar av äldre Slottsmölle-tegel som återanvänts från fasaden på den byggnad som tidigare stod på innergården. På taket ligger en torrängsmatta som gynnar biologisk mångfald och ger en vacker upplevelse från omkringliggande byggnader.

Moderna arbetsplatser och gemensamma ytor
I Gårdshuset samsas väl fungerande skrivbordsarbetsplatser med särskilda rum för fokusarbete, kreativt arbete och digitala möten. Särskilda projektbord för att främja samarbete och ett särskilt rum för att främja kreativiteten. Allt i enlighet med ”Bästa arbetsplatsen”.

Väggarna pryds av fotografier inhandlade från ett lokalt galleri – modernt och lokalt precis som LF Hallands verksamhetsanpassade arbetssätt. Tegelväggen av återbrukat tegel ger kontoret karaktär och värme.

Att det är just Länsförsäkringar Hallands arbetsplats råder det inga som helst tvivel om. Inredning och färgval följer den grafiska profilen och på fasaden återfinns Länsförsäkringars logotype.

Projektet är genomfört i nära samarbete mellan Länsförsäkringar Halland, Fredblad arkitekter och GoToWork – ett arbete som präglats av gott samarbete och vi är alla stolta över resultatet.

GoToWork har ansvarat för arbetsplatsstrategin som utgår från perspektiven människan – tekniken – platsen. Fredblad arkitekter har ritat gårdshuset och ansvarat för inredningen. Byggherren Länsförsäkringar Halland har tillsammans med lokala entreprenörer förverkligat Gårdshuset som nu står tryggt sammankopplat med den äldre kontorsbyggnaden.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan