Vision Förbundshus

Kungsgatan 28A, Stockholm

Information
Framtidens arbetsplats
År 2017 inledde fackförbundet Vision ett långsiktigt utvecklingsprojekt ” Framtidens arbetsplats”. Projektet innefattar perspektiven teknik, plats och människa och berör båda Visions förbundshus i Stockholm och de sex regionala kontoren. Utmaningen bestod i att förädla det befintliga kontoret, byggt 1978 efter dåtidens ideal med slutna kontorsrum, långa korridorer och stängda våningsplan med outnyttjade ytor och miljöer so inte främjar samarbeten över avdelningsgränser.

Idag har kontoret genomgått en omfattande renovering. Våningsplan har öppnats upp genom nya interntrappor. Aven ett atrium och en smyg har byggts vilket tillsammans med interntrapporna möjliggjort för helt nya flöden i kontoret och ett ökat dagsljusinsläpp.

I nära samarbete med verksamheten genomfördes en gedigen behovskartläggning (intervjuer, workshops, enkätundersökningar, etc) utifrån de tre perspektiven. Inom den fysiska platsen tog vi fram ett skalbar gestaltningskoncept som skulle fungera lika bra för de regionala kontoren med ca 10-15 anställda som för förbundshuset med ca 200 anställda. Konceptet kom att spegla hela processen från byggprojektering till färdig inredd lokal och syns i allt från planlösning, materialval, funktionslösningar och husets fastighetsteknik.

Att kontoret ska vara en arbetsplats för alla är en självklarhet för Vision. Viktiga aspekter för att skapa ett inkluderande kontor var strukturer, riktningar och färg. Ett exempel på hur vi valde att visualisera kontorets ljudzoner med synergonomi i fokus är det mångfärgade golvet. Visions höga mål kring miljö och hållbarhet har även genomsyrat lokalerna, mer än 80 procent av den lösa inredningen vi ser är återbrukad och kontoret har utformats enligt Breeam certifiering Very Good.

Att involvera verksamheten i framtagandet av det nya kontoret har varit en framgångsfaktor, vi har låtit medarbetarna testa olika miljöer och möbler och låtit dem utvärdera. På så sätt kunde vi göra viktiga justeringar baserade på hur medarbetarna faktiskt verkade i testmiljöerna. Medarbetarna erbjuds nu ett kontor som fungerar för varierade arbetsuppgifter och olika personliga preferenser. Alla ytor och miljöer är en potentiell arbetsplats, oavsett om man behöver en lugn stund för sig själv, ett kreativ möte med kollegorna, fylla på energi genom en kopp kaffe ute på terrassen eller ett eget rum att fokusera i.

Yta: 3545 kvm
Inflyttnings år: 2021
Fastighetsägare: Vision
Arkitekt: Megaron arkitekter
Inredningsarkitekter: Megaron arkitekter
Fotograf: Jason Strong

Motivering
Visions kontor är nu ett öppet, inkluderade och tillgängligt kontor både i skala och form. Nya kommunikationsvägar och samlade av verksamhetens olika funktioner ger förutsättningar för nya samarbeten och ökad kompetensutväxling. Gamla uppdelningar av kontoret är utsuddade och kontoret har blivit en arbetsplats för alla.

Jag tycker verkligen att man känner att man har kommit till ett Visionskontor, att vi lever som vi lär. För mig känns det som att komma hem, sa Carl-Johan Lagerman, HR-generalist på Vision när han för första gången besökte det färdigställda kontoret.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan