Colony Agency

Eriksbergsgatan 8b, Stockholm

Information
Inrednings designer/projektledare
Anna Thornton, Thornton Interior Design
www.thorntoninteriordesign.se

Fotograf
Emma Jönsson Dysell


Uppdraget gick ut på att förvandla ett gammalt skolsekretariat och vaktmästeri till ett kontor för Colonys verksamhet som i huvudsak går ut på att producera reklamfilm till svenska och internationella kunder. Lokalen renoverades på grund av budgetskäl i två olika omgångar. Den första fasen omfattade alla allmänytor och i den andra fasen inreddes alla efterbearbetnings rum (så kallade sviter). Lokalen i sin helhet är cirka 250 m2 och inhyser totalt mellan 10-15 personer dagligen.

Inredningsbrief: Vi ville skapa en social miljö som drar tankarna till en internationell hotellobby. En plats för gamla och nya ansikten där spontana möten kan uppstå och kreativa tankar utbytas. Med begränsad budget ville vi skapa en miljö som genom välkurerat innehåll upplevdes exklusiv genom goda val snarare än dyra design klassiker.

Motivering
Med knappa förutsättningar skapade Anna på Thornton Interior Design fantastiska miljöer som överträffade alla våra förväntningar. Genom hela kontoret finner man genomarbetade detaljer i varje rum, hörn och vrå. Att vi haft ynnesten att under flera år njuta av hennes arbete i våra allmänytor förgylldes i år när även våra efterarbetningssviter färdigställdes. Rum som i perioder inhyser olika regissörer och kreatörer i veckolånga processer då man ofta spenderar mer vaken tid på kontoret än man gör hemma.

Hotellobby var vår brief till Anna och hennes resultat sammanfattas kanske bäst med just Hotel Marriotts tag-line: - Home away from home.

Tack Anna för att du skapade ett varmt andra hem till oss alla.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan