Tengbom arkitekter

Stora Nygatan 64, Malmö

Information
Inflyttningsår: 2021
Yta: 750 kvm
Team planlösning: Frida Axelsson, Helena Beckman, Alexander Carlén, Mårten Espmarker, Josefin Klein, Emma Nilsby, Ingela Holmkvist.
Team interiört koncept: Frida Axelsson, Caroline Cornu
Fotograf: Jonas Ingerstedt

Ett tydligt uttryckt önskemål i medarbetareundersökningar visade att majoriteten av de anställda ville flytta till ett mer centralt läge från Hyllie, en mindre central stadsdel.
Utmaningen med den gamla lokalen var dåligt utnyttjade ytor som inte bidrog till en tillräckligt varierad arbetsmiljö. När planlösningen utformades för den nya lokalen var målet att skapa mer variation, få in fler funktioner och utnyttja alla ytor mer effektivt.

Motivering
Minskad yta och ökad funktionalitet – är det en ekvation som går ihop? På Tengboms Malmökontor i det anrika Stadt Hamburg 13 på Gustaf Adolfs torg, är svaret ja. Här har flera byggnader från olika epoker byggts samman till en charmig helhet. I möblemanget har vi satsat på återbruk och återanvänt nästan allt från de gamla lokalerna.

Kontoret – som är 120 kvadratmeter mindre än det tidigare – krävde en rad kreativa lösningar för att räcka till. Touch down-ytor varvas med en blandning av höga och låga sittningar. Det finns separata rum där några är helt tillägnade digitala möten. Samtidigt gör det centrala läget att fler möten och funktioner kan förläggas på delade ytor.
En variationsrik och säregen lokal kanske skulle hamna i konflikt med det klassiska kontorslandskapet. Men när kontoret är aktivitetsbaserat och i första hand fungerar som mötesplats blir det en perfekt arena för kreativa sammankomster.
Det nya Malmökontorets lokaler ger bra förutsättningar för det genom sina många olikartade delar. Rummet som fungerar som salong eller lounge erbjuder en mjukare sittning för kaffepauser. Här finns ett stort bord där möten kan ske på ena änden och medarbetare kan äta lunch vid den andra – samtidigt som rummet möjliggör flöden så att man ser folk som kommer och går.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan