NIRAS

Hantverkargatan 11b, Stockholm

Information
Storlek: 1 326 kvm
Renovering och inflyttning: 2020
Inredningstankar:

Inredningsstilen är av unik skandinavisk känsla som går i hållbarhetens tecken där möblerna har restaurerats eller klätts om för att ta form till en trivsam kontorsmiljö. Målet med inredningen och dess kulörval är att det ska bli en harmonisk synergi med vår arbetsplats. Där fokuset omfattar skandinavisk stil med naturliga och enkla linjer samt ytskikt.

Foto: NIRAS

Motivering
Genom en omfattande renovering av Hantverkargatan 11b har man anpassat fastigheten och lokalerna till ett multi tenant hus från ett tidigare single tenant hus. Med öga för materialval och färgskalor har lokalen genomgått en omvandling till levande och tilltalande lokaler för medarbetarnas kreativitet och välmående. Lokalernas materialval skiftar från massiva dörrpartier i ek för ett naturligt och värmande intryck som växlas av med glaspartier för en modern och öppen känsla, vilket skapar rymd.

Addera stilen, utformningen och placeringen av kontorsmöbler som skapar en yteffektiv och varierande sittning för medarbetarna. Här kan man sitta vid skrivbordsplatser, touchdownplatser, soffor och loungemöbler. Med en helhet och varierande sittmiljö skapas fler trivsamma miljöer för kreativitet.
Kontrasterna mellan fastighetens äldre design och hantverk växlas om inne i lokalen med nutidens ytskikt vilket skapar ett modernt och trivsamt kontor som skapar en känsla av historia men med dagens höga standard.

NIRAS har en differentierad verksamhet med många olika affärsområden. Men gemensamt för hela verksamheten och områdena är en klar målbild att ta hänsyn för miljön och tänka hållbart. Det har avspeglats i lokalen och hur vi har planerat utefter arbetssätt och behov för olika typer av arbetsmiljöer. Vår lokal syftar till att främja medarbetarnas välmående och kreativitet med ett aktivitetsbaserat arbetssätt som är en av framgångsfaktorerna som vi har skapat på Hantverkargatan.

Gemenskap, aktivitet, kreativitet, hållbarhet stärker argumentet varför NIRAS lokaler på Hantverkargatan 11b är årets kontor.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan