Bonnier Fastigheter AB

Torsgatan 21, Stockholm

Information
Huvudkontor Bonnier Fastigheter, Torsgatan 21, Stockholm

Bonnier Fastigheter har suttit i Bonnierhuset på Torsgatan sedan 2010. Bolaget är inne i en expansiv fas där verksamheten och kontoret behövde anpassas utefter det. En djuplodad analys av behov och hur kontoret ska stödja dessa utfördes vilken legat till grund för utformning, koncept samt möblering av det nya kontoret. Ambitionen har också varit att skapa en mötesplats och en trivsam miljö med hållbarhet i fokus vilket genomsyrat projektet.

Färdigställt år: 2022
Antal kvm: Ca 640 kvm, fördelat på 2 plan
Antal medarbetare: Totalt ca 70 st varav 40 st på detta kontor
Fastighetsägare och byggherre: Bonnier Fastigheter
Totalentreprenör: FSG Entreprenad
Arbetsplatsstrategi och behovsanalys: JLL
Inredningsarkitekt: Studio LAAW
Fotograf: Dan Sjunnesson

Motivering
Med familjeträdet som koncept-metafor har Bonnier Fastigheters befintliga våningsplan fått nya funktioner och ett nytt arbetssätt i en levande miljö som främjar det sociala umgänget. Ett familjeträd är även ett annat namn för släktträd, vilket inbegriper Bonnier Fastigheters bakomliggande historia, till nutid och vidare in i framtid. Det visar på utveckling, förädling och relationer. Den flexibla utformningen kan beskrivas på ett naturligt sätt genom de olika grenarna (zonerna) och hur de är förenade i stammens stabila grund. Inom konceptet i de nygamla lokalerna har återbruk och medvetna miljöval haft högt fokus. Vi har förädlat våra befintliga lokaler till ett modernt kontor med hänsyn till våra anor.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan