Intrum

Sicklastråket 4, Nacka

Information
Intrum jobbar med människor och deras privatekonomi. En del av syftet är att bana väg mot en sund ekonomi. Detta styrs av fyra grundläggande värderingar som visar hur Intrum beter sig i det dagliga arbetet. Det handlar om att skapa värde för människor, företag och samhälle med ett enat agerande för att i alla lägen behandla alla med omtanke och respekt, som uppnås med lika rättvisa och ärlighet.

Välmående med ljus, kulörer och kontraster i en arbetsmiljö attraherar och ger bra förutsättningar för alla sinnen på en hälsosam arbetsplats. Reform har skapat ett starkt visuellt koncept som är lätt att applicera på alla Intrums kontor där vi tolkade Intrums kärnvärden, principer, identitet och grafisk profil som nu utgör grunden till formspråket.
Det främsta argumentet är att skapa stolthet på en attraktiv arbetsplats. Uppdraget var att formge ett kontor som stimulerar och möjliggör ett modernt och effektivt arbetssätt. Vi fokuserade på hållbara material genom hela projektet – vilket var ett krav från projektgruppen.

Ambitionen växte fram till att uppnå ett originellt kontor, där hållbarhetsarbetet är ett förhållningssätt baserat på flera aspekter: material, möbler, färg, formspråk, samt kontoret som arbetsplats och mötesplats. Reform har valt möbler med högsta miljömärkning. De flesta produkter är tillverkade i Sverige av råmaterial från svensk natur.
Till specialritad inredning har använts skivmaterial av spillmaterial och återvunnet skogsmaterial. MDF-skivor som utgör stor del av alla dolda delar i snickerier, innehåller inget formaldehyd. Majoriteten av de valda möbeltextilierna är tillverkade av återvunnen polyester och har en hög slitstyrka. 82% av golvytan täcks av textilmatta tillverkad av återvunnet fiskenät och industriavfall.

Vi har valt att färgsätta väggar och golv i en dov tidlös färgskala och ett använt ett klassiskt formspråk utifrån cirkeln och kvadraten (som även finns i Intrums logotyp). För att få en variation är kontoret indelat i olika färgkodade zoner samt göra medvetna val av kontraster i ljus och textur.

År: 2020.
Fotograf: Jason Strong.
Arkitekt: Reform Arkitekter

Motivering
Intrums nya kontor i Stockholm och Göteborg har blivit en gemensam förändringsresa mot en god fysisk arbetsmiljö för alla medarbetare. Kontorsprojekt har skapat en gemensam drivkraft till en ny mötesplats för samarbete och en stor ambition för minskat klimatavtryck. Medarbetarnas stolthet är ett tydligt kvitto för hur en attraktiv arbetsplats kan verka som magnet för ökad vi-känsla och samarbete.


Dela den här sidan