Carmeda

Drottning Kristinas Esplanad 4, Solna

Information
Kontor, lab och produktionslokaler fördelade i sex våningsplan åt medtech-bolaget Carmeda om ca 5500m2. Husarkitekt och inredning för Carmeda är Gatun arkitekter. Ursprunglig fastighetsägare Peab fastighetsutveckling. Fotograf: Michael Perlmutter. Inflyttning 2022.

Inredningen bygger vidare på exteriörens karaktär i formspråk och kulörer. En palett av varma jordartsfärger och svala himmelstoner möter varandra när man rör sig uppåt i huset. Hållbarhet, långsiktighet och hemtrevnad har varit ledord i val av möbler, som med sina rundade former möter upp husets delvis triangulära geometri. Eftersom medarbetarna är utspridda på flera våningsplan är galleriet högst upp en viktig mötesplats, för kaffe, lunch, stora samlingar och festligheter.

Motivering
När Life Science-bolaget Carmed beslutade sig för att flytta inleddes ett noggrant utvärderingsarbete för att identifiera vad som preciserar en bra arbetsplats för dem.

Det var viktigt att skapa en plats som speglade företagets identitet och professionalism. Utöver inspirerande kontorsmiljöer önskade man en plats där båda befintlig personal skulle trivas och en plats som kunde attraherade ny talang. Det behövdes inspirerande kontorsmiljöer för kunskapsdelning och innovation, likväl som högteknologiska laboratorium och renrum.
Carmeda önskade också en representativ yta där hela företaget kunde samlas och dit man också kunde bjuda in gäster.
Valet föll på en fastighet ritad av Roger Spetz, Gatun Arkitekter och utvecklad av Peab Fastighetsutveckling i Ulriksdal, Solna.
Ett nära samarbete tog vid och Gatun Arkitekter fick förtroendet att även rita interiören och skapa ett nytt hem till Carmeda.
Interiören präglas av ljus och värme med ljusa träslag och textiler i varma färger. Ett ledord har varit hållbarhet och möbler och material har valts med omsorg.
Stor vikt har lagts vid att skapa många olika typer av arbetsmiljöer både för koncentrerat arbete, kunskapsutbyte och ytor där spontana möten sker.

Det färdiga resultatet blev en plats som medarbetarna känner sig stolta över och en inspirerande arbetsmiljö som kommer att hålla längt över tiden.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan