Corem Property Group

Kungsängsvägen 21 C, Uppsala

Information
När Corem skulle byta lokaler i Kungsporten, Uppsala bestämde man sig tidigt för att detta skulle bli ett projekt med hög andel återbruk.
Kungsporten är ett kontorskvarter från tidigt 90-tal. Lokalen var i stort behov av renovering och transformation för att möta den nya verksamhetens behov.
Efter snart två år med distansarbete ville Corem skapa ett kontor för gemenskap, kulturbyggande och sociala möten. Man ville ta utgångspunkt i studier som visar att man nu önskar fler sociala aktiviteter och miljöer på kontoret som uppmuntrar till kreativitet. Framtidens kontor blir ännu viktigare som mötesplats och kulturbärare för samarbete och kreativitet.
Stor fokus låg vid att skapa en arbetsplats med hemmamiljö med möjlighet till koncentration och avskildhet men som samtidigt främjar såväl spontana som bokade möten – digitalt och fysiskt.
Det var viktigt att alla miljöer som krävs för en produktiv arbetsdag skulle finnas nära till hands. Kontoret ska vara en attraktiv mötesplats att vara, arbeta och möta medarbetare och blivande kunder i. – Affärsenhetschef Veronica Mentzer
I Krook & Tjäders uppdrag låg att skapa ett inredningskoncept med hänsyn Corems vision, lokalens förutsättningar och med en så stor del återbruk som möjligt. Förstudier och ny planlösning för det nya kontoret gjorde Corem tillsammans med Vespr Arkitekter innan Krook & Tjäder blev kontrakterade.
Fotograf: Tim Meijer

Motivering
Corem visar att det är möjligt att skapa attraktiva och funktionella kontorsmiljöer anpassade efter dagens behov med hög andel återbruk.

Merparten av det nya kontorets lösa inredning, över 80 procent är återbruk från Corems tidigare kontor eller från kontor i deras bestånd. Inredning har bevarats, omlackerats och omtapetserats i möjligaste mån. För att skapa ett mjukare intryck adderas ny hängande textil som rumsavdelare och små specialsnickrade mötesholkar ritades in för spontana möten och fokus.
Pentry, vitvaror, kaffestation samt alla möbler i förråd och kopiering flyttades och återbrukas i det nya kontoret. Kaffestationen lackades om i en rosa kulör och till denna adderades en ny bänkskiva av terrazzo.
Alla radiatorer fick specialsnickrade inklädnader. Detta för att få kontoret att kännas mer omhändertaget i detaljerna, tvätta bort känslan av industrilokal från 90-talet och samtidigt kunna återbruka de gamla radiatorerna. Även textilmattorna i mötesrummen är återbruk i form av spillbitar från en leverantörs återbrukssida.

Projektet är klimatberäknat, vilket visar att vi minskat projektets klimatpåverkan med 84 procent genom återbruk av fastinredning och möbler. Vi har sparat 16,4 ton koldioxidekvivalenter genom att implementera återbruk i projektet!

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan