Nordic Knots

Birgerjarlsgatan 58, Stockholm

Information
Arkitekter: Vendredi & GianCarlo Valle
Storlek: 490 kvm
Antal Kontorsplatser: ca 30 platser
Inflyttning: Februari 2023
Fotograf: Magnus Mårding

I en tidigare biograf, helt unik i sitt slag, öppnade Nordic Knots sitt kontor och showroom i Februari 2023. Biografen daterar bakåt till 1918, då man här visade film för första gången. Detta pågick under nära nog åtta decennier med filmfinal 1986.
Därefter har lokalen hyst varierande verksamheter, där varje hyresgäst anpassat och delvis förvanskat den unika ursprungliga lokalen.
År 2022 påbörjades renoveringen för Nordic Knots vars affärsområdet är design och tillverkning av unika mattor samt gardiner. Idé och ambition var att med känslighet återställa lokalen till ursprungligt skick i den grad som var möjlig, men med nuvarande verksamhet i fokus. Orginala ytskikt i sten och terrazzo har plockats fram och kompletterats. Färgerna i dessa material har utgjort utgångspunkt i färgsättningen för hela lokalen. Biografens planlösning har inspirerat och delvis återställts. Detta har givit en stor variation vad beträffar rumsligheter, vilket i sig har resulterat i omväxlande och stimulerande arbetsmiljö.

Entrén är storslagen med sin breda marmortrappa som leder upp till första planet där man får kontakt med biografens ursprungliga balkonger.
Entrén, det gamla kapprummet och korridorerna som leder till den gamla salongen, utgör showroom för företagets spännande produkter. I själva biografsalongen, enligt ursprung, finns idag ett trettiotal kontorsplatser i öppet landskap. Dagsljuset säkras genom en stor ljusgård mitt i rummet som släpper in ljus från fastighetens innergård. Därutöver har det arbetats aktivt med belysning i hela lokalen. Förutom detta har det skapats tre mötesrum/kontor i en inglasad tillbyggnad som tillkommit under 90-talet, samt en fotostudie där Nordic Knots produkter fotograferas. Praktiskt taget alla möbler, fasta såväl som lösa, är framtagna speciellt för projektet.
Genom att arbeta med mattor, textiltak och en hel del gardiner har god akustik i hela lokalen säkrats.

Motivering
Nordic Knots är en inspirerande och vacker mötesplats för såväl besökare som alla de medarbetare som vistas här dagligen.
Miljön är både vacker, funktionell, socialt väl fungerande med dessutom historiska vibrationer.
Hållbarhetstanken ligger i långsiktighet i design- såväl som materialval.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan