CAB, Consulting AB

Stortorget 11, Örebro

1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264
Information
CAB erbjuder system och tjänster till fordonstillverkare, verkstäder och försäkringsbolag för tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.
Den grafiska profilen samt dynamiken hos CAB tolkades till ett inredningskoncept med lösningar som skapar identitet, funktionalitet, variationsrikedom och trivsel i en arbetsmiljö med många genomtänkta detaljer.
GAIDA Inredningsprojektering: inredningsarkitekt, koncept och profilering.
A-projektering: Hållén Arkitekter
Foto: Susanne M. Wahlqvist

Motivering
En väl fungerande arbetsmiljö vilken stödjer och kommunicerar företagets vilja att skapa en variationsrik kontext för innovativa idéer och öppenhet med hänsyn tagen till individen. Stor vikt lades vid att skapa goda lösningar gällande ljus och ljud där resultatet blev en trivsam miljö vilken innehåller en fin blandning av detaljer och specialsnickerier samt noga utvalda textilier och möbler vilka fås att samspela med befintlig kvalitetskonst och tillvaratagna möbler.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan