Nethouse

Drottninggatan 2, Örebro

606 605 604 603 602 601 600 599 598 597
Information
IT-företaget Nethouse i Örebro har omdanat sin grafiska profil och när man expanderade från ett till två plan passade man också på att totalrenovera och profilera arbetsmiljön. Kärnvärdena engagemang, kompetens, ödmjukhet och lönsamhet arbetades in i inredningskonceptet. Ett centralt nav runt pausytorna skapades där bjälklaget öppnades upp. Nya rumssamband skapades med variation på rummens storlek, form och funktion.

80 arbetsplatser, 1250 kvm
Fastighetsägare: Kommuninvest Fastighets AB
Arkitekt: GAIDA Inredningsprojektering

Motivering
Byggnadens originaldelar med 1800-talskaraktär som dörrar, karmar och de vackra fönstren har fåtts att framträda i och med stor transparens och enkelhet i de nya tilläggen. Kontorets olika delar med specialsnickerier, grafiska element, textilier och nya möbler skapar en bild av det annorlunda IT-företaget. Kulörerna från den grafiska profilen har applicerats på utvalda delar vilka skapar en stark helhet trots skillnaderna och miljön är livfull och praktisk men också behaglig och representativ.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan