Juryn

 

Ordförande Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor 

Sveriges mest namnkunnige arkitekt. Har fem Kasper Salin-priser, vilket är fler än någon annan svensk arkitekt har. Jobbar med allt från kontors- och butiksinredningar till stora fabrikskomplex. Har deltagit i projekt som rönt stor internationell uppmärksamhet. Han tycker att ett bra kontor ska vara ljust, fräscht och välskött.

Anders Hallquist, Brostaden

Har drygt 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen (har även tidigare arbetat med möbler och inredning). Som hållbarhetschef på Brostaden ansvarar han för ett hållbart arbete ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Brinner för kundvård. 

 
 
Ulrike Rahe, Chalmers

Ulrike Rahe, prof. i industridesign på Chalmers, driver innovations- och marknadsorienterad forskning och utveckling som sätter människan och minskad resursförbrukning i fokus. I Smart Sustainable Offices, SSO, (som del i en av EU:s största satsningar för hållbarhet och miljö, Climate KIC) betraktas kontoret i ett helhetsperspektiv där personalen är delaktig från början. Framtidens kontor skall kunna planeras och designas utifrån verkliga och platsunika förutsättningar.