Cookies


På Sveriges Snyggaste Kontor används sessionscookies för att vi i vissa fall ska kunna anpassa informationen till varje unik besökare. För att sajten ska fungera optimalt och att alla sidor visas på ett korrekt sätt så krävs det att din webbläsare godkänner cookies.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan du justera detta i webbläsaren. Du kan läsa mer om cookies på Post & Telestyrelsens webbplats: www.pts.se.

Personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i linje med personuppgiftslagen (1998:204), vilket innebär att vi inte använder dina personuppgifter för andra ändamål än de som angivits. Vi garanterar också att alla personliga uppgifter är konfidentiella och att de inte vidaredistribueras till tredje part.

Bilduppladdning

När du laddar upp bilder på www.sverigessnyggastekontor.se garanterar du att du äger upphovsrätten till bilderna. Du ger Lokalförlaget en icke-exklusiv, tillstånds- och royaltyfri rättighet att använda dem i Lokalförlagets alla publikationer, både i oredigerad och redigerad form.

Övrigt

All copyright på sidan innehas av Sveriges Snyggaste Kontor om inget annat anges. Bilder som inte är egenproducerade används med copyrightinnehavarens tillstånd eller är fria från copyright.

Webbplatsen ska följa svensk lag (t ex lagen om Upphovsrätt, PUL och Yttrandefriheten). Lokalförlaget tar inget juridiskt ansvar för brott mot gällande lagar.