Partners

EY Real Estate

EY har cirka 7 500 medarbetare över hela världen som är specialiserade på fastighetsbranschen. Vi erbjuder tjänster inom revision, skatt, moms, transaktioner och rådgivning. Bland våra kunder finns fastighetsägare, fastighetsinvesterare, fastighetsuthyrare och lokalanvändare – däribland många olika fonder – Real Estate Investment Trust (REITs) samt byggföretag och fastighetsspekulanter.
Vi har bred erfarenhet, omfattande resurser och ett stort nätverk av kunder och kontakter. Vi har cirka 4 000 fastighetskunder över hela världen. EY sammanför ett globalt team av specialister för att hjälpa företag att uppnå sin fulla potential. Vi förutser marknadstrender, kartlägger konsekvenser och bevakar aktuella branschfrågor. Allt detta gör att vi kan hjälpa dig att nå dina mål och konkurrera mer effektivt.
Vi är ett av de fyra största revisionsbolagen och reviderar 32 procent av företagen på Forbes Global 2000-listan.

 

Novi Real Estate


Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Vi är en ny aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och
kunskap till branschen. Ambitionen är att utveckla Novi till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden. Våra ägare och partners har
lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Detta ger oss en stabil plattform att bygga vidare på.