Midroc Property Development AB

Jungmansgatan 12, Malmö

Information
540 kvm kontor i World Trade Center Malmö.
Fastigheten uppfördes 2006 och Midrocs våningsplan byggdes om 2014-2015.
Återflytt till kontoret i april 2015.
Arkitekt: Anders Blomqvist, Horisont Arkitekter i Malmö
Fotograf: Emilia Ahlgren

Motivering
Vi har byggt om vårt eget traditionellt utformade kontor till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Kontoret är 540 kvm stort, och utmaningen bestod i att på en begränsad yta förvandla kontoret till ett förstklassigt exempel på en aktivitetsbaserad arbetsplats för ett mindre/mellanstort företag. Aktivitetsbaserat kontorslandskap har mest använts för större organisationer, men vi har visat att det fungerar utmärkt för mindre och medelstora organisationer också, som kanske både ökar och minskar i storlek.

Vi har gjort grundarbetet väl: beläggningsstudier och aktivitetsanalyser har genomförts och alla medarbetare har varit delaktiga i processen genom t ex studiebesök och påverkan på planlösning och inredningsförslag. Vi har gjort resan tillsammans och lärt oss tillsammans. Vi har också gjort insikten att inte göra alltför många undantag eller kompromisser.

Vi flyttade tillbaka till kontoret i april och har sen dess haft en strid ström av besökare. ”Det känns som hemma” eller ”Här vill jag också jobba, finns det något ledigt?” är vanliga kommentarer vi får. Men kontoret är inte ett show-case, utan vi har fått ett väl fungerande kontor som är omtyckt av våra medarbetare.

Det nya kontoret har gestaltats utifrån idén att Midroc är en samhällsbyggare. Kontoret är uppbyggt som en stad med ett torg, en saluhall, en tågstation, en lund o s v, och val av material, färger och inredning har gjorts utifrån den tankegången. Samarbetspartner: Horisont Arkitekter i Malmö.

Vi utgick från sju perspektiv när vi formulerade målen för kontoret:
• Attraktiv arbetsplats
Arbetsplatsen har en mångfald av både fysiska och digitala miljöer anpassade efter olika typ av aktivitet och koncentrationsnivå.
• Bättre arbetssätt
Väl anpassade ytor innebär bättre arbetssätt och minimerar störmoment under arbetsdagen.
• Ekologisk hållbarhet
Goda materialval och genomgående energieffektiva val och beslut ska genomsyra kontoret.
• Kommunikation
Kontoret ska öka de spontana personliga och digitala möten samt underlätta för kunskapsöverföring inom och mellan olika funktioner.
• Kreativitet
Lokalerna ska förbättra de kreativa förutsättningarna och vara inspirerande.
• Mindre kostnader
Kontoret ska öppna för möjligheter till kostnadsbesparingar både indirekt och direkt.
• Varumärket
Kontorsmiljön skapar vi tillsammans. Vårt kontor är den stämning vi upplever på vår arbetsplats. Midroc-andan ska genomsyra arbetsplatsen, då måste kontorsmiljön stödja vår önskade ”anda”.


Omröstningen öppnar 2020-09-28

Ange din e-postadress i fältet längst ner på denna sidan för att få ett e-postmeddelande när omröstningen har öppnat.


Dela den här sidan