PwC

Slottsmöllan Villa Ekebo 302 31 , Halmstad

Information
I augusti 2015 flyttade revisionsbyrån PwC i Halmstad in i nya lokaler på Slottsmöllan – ett företagscentrum beläget i kulturmärkta röda tegelbyggnader längs med ån Nissan och med gångavstånd till centrum.

Byggnaden från 1878 var tidigare ett lager för beredning av ull. På bara några månader har lokalen genomgått en påtaglig förvandling från rå lokal till en toppmodern arbetsplats med fönster åt alla väderstreck och med en högst genomtänkt akustik, ventilation och ljussättning.

Kontoret på ca 1 000 kvm har stora gemensamhetsytor, konferensrum och flexibla arbetsplatser – med möjlighet att arbeta i det öppna landskapet, i tysta rum – eller varför inte ute på den 400 kvm stora innergården. Inredningen har tagit avstamp i varumärket PwCs sedan tidigare väletablerade färgkoncept, men har samtidigt anpassats med hänsyn till byggnadens starka kulturvärde och historiska miljö.

Slottsmöllans Fastighets AB har drivit gestaltningsprocessen tillsammans med arkitektkontoret Tengbom i nära samarbete med PwC, genom bland annat designdialoger och workshops.

Fotograf: Stephan Bozic

Motivering
Målet med PwCs nya kontor är som alltid på Slottsmöllan, att gemensamt med kunden tillgodose deras önskemål men också att bevara det kulturhistoriskt unika i var lokal. Resultatet är ett praktexempel på när samtid möter dåtid i en imponerande, vacker och väl fungerande symbios.

Exteriört har den unika miljön exempelvis försetts med en försiktigt modernt anpassad känsla genom den uppglasade hissen på fasadens framsida. Interiört bjuder kontoret på en vacker kontrast när de ruffa pelarnas skrovliga yta möter de moderna och avskalade kontorsmöblerna. Kontorsmöblerna, som både är nyinköpta och tillvaratagna från det tidigare kontoret, är genomgående vita medan PwCs färgskala lyfts fram i detaljer som gardiner, mattor, bordsskärmar och lampor.

Hållbarhetsanpassning har varit en viktig aspekt genom hela gestaltningsprocessen. Samarbete med lokala tjänste- och serviceföretag har utnyttjats i så stor utsträckning som möjligt för att minimera exempelvis logistik och maximera stödet till det lokala näringslivet. De platsbyggda kontorsrummen via den lokala glasmästaren och golvet från svenska Bolon.

PwC får sin el från Slottsmöllans egna vattenkraftverk, som dessutom bjuder på en vacker vy från kontorslandskapet. Slottsmöllan kan inom snar framtid också stolt inviga ett modernt underjordsystem för avfall.

Kontorets populäraste plats har snabbt blivit den platsbyggda långbänken i matsalen byggd av spillmaterial från ombyggnationen. Därifrån har man direkt utsikt över, och når även ut på den stora innergården. Ramverket runt de upphöjda odlingsbäddarna med sedumväxter inbjuder till en naturlig plats att slå sig ner för en kopp kaffe.

PwCs kontor i Halmstad är en plats där medarbetare och gäster möts av en påtaglig och härlig historisk charm med originaldetaljer som varsamt tagits tillvara för eftervärlden. Tillsammans med inredningens moderna inslag har det gamla ullagret förvandlats till ett kontor fyllt med motivation, kreativitet och arbetsglädje.


Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan