Orkla Foods Sverige AB

Isbergs gata 9B, Malmö

Information
Yta: 5000 kvm
Antal anställda: 250
Inflyttning: 7 mars 2016
Typ av kontor: Aktivitetsbaserat
Adress: Isbergs gata i Malmö
Arkitekt: Åsa Dyberg, Dysign AB
Inredningsleverantör: Senab AB
Fotografer: Caroline Tengen och Markus Linderoth

Orkla Foods Sverige bildades i samband med att Abba Seafood, Frödinge och Procordia integrerades. Sammanslagningen ledde till trångboddhet på dåvarande huvudkontoret i Eslöv och företaget började leta efter ett nytt hem. Valet föll på Malmö och den 7 mars 2016 lämnade flyttlasset Eslöv.

Flytten innebar inte bara ny ort utan även nytt arbetssätt – från egna rum i Eslöv till aktivitetsbaserat arbetssätt i Malmö.

Vårt kontor är indelat i fyra zoner/element:
Jord:
Jord är en zon där interaktion och samarbete står i fokus. Liksom många av våra råvaror gror i jorden spirar här våra idéer och det är här våra nya produkter växer fram. Här jobbar vi med nyskapande och idégenerering. Här finns möjlighet att träffas i kreativa mötesytor och använda väggar av kork och lampor med klämmor i workshops för att utmana traditionella arbetssätt. I jord pratar vi med normal samtalston. Här är ok att föra samtal i öppna ytor. I jord har vi döpt mötesrummen till Grönska och Spira. Jord passar personer som tycker om att vistas i en kreativ miljö med mycket växtlighet. Färgerna i jord går i olika nyanser av grönt och brunt, här finns också inslag av gult som ska få oss att tänka på blommande rapsfält. I jord har vi arbetat mycket med naturmaterial som kork, massiv ek och lampor gjorda av wellpapp

Eld:
Eld är också en zon för interaktion och möten som hettar till. Här pratar vi med normal samtalston och det är ok att föra diskussioner i öppna ytor. Här har vi anpassat arbetsplatserna så att det ska passa aktiviteter/arbetsuppgifter där vi behöver prata mycket exempelvis via telefon eller Skype. Här finns ett rum med två pingisbord där lekfullhet och tävlingsandan får spelrum. Då pingisborden egentligen är konferensbord som vi har försett med linjer och nät går rummet snabbt att göra om till mötesrum ifall behov för detta finns. Här heter konferensrummen Piri Piri och Peppar. Eld passar personer som tycker om liv och rörelse och som inte störs av att andra har spontanmöten, pratar i telefon eller spelar pingis alldeles bredvid. Färgerna i eld går i rött, orange och svart (aska).

Luft:
Luft är en zon för enskilt arbete som kräver hög koncentration. Här råder ljudförbud i öppna ytor vilket innebär att inga samtal får förekomma och telefonen ska vara ljudlös. I luft finns elva stycken kontor/celler att använda vid behov av avskildhet. I dessa kontor är det okej att prata om dörren är stängd. I luft finns också ett bibliotek. De bokningsbara kontorsrummen här har namn som Cirrus och Cumulus. Luft passar personer som trivs i en stillsam miljö och som behöver ro för att kunna fokusera. Färgerna i luft är vitt och ljusgrått och känslan ska vara att vi befinner oss bland molnen.

Vatten:
Vatten är en zon för enskilt arbete som kräver medelhög koncentration. Här pratar vi med dämpad samtalston. Vid längre samtal hänvisas till något av samtals/telefonrummen. Mötesrummen här heter Blåmusslan och Bläckfisken. Vatten passar personer som trivs med att arbeta i en miljö som är lugn men där det samtidigt finns ett visst ”kontorsbrus” i bakgrunden. Färgerna i vatten går i huvudsak i olika nyanser av blått. I stora delar av zonen kan vi njuta av en fantastik utsikt över Öresund vilket skapar en känsla av att havet tagit sig in på kontoret.


Motivering
Kan man utforma ett kontor utifrån olika typer av aktiviteter som förekommer på arbetsplatsen och samtidigt ta hänsyn till medarbetarnas olika personligheter? Svaret är ja! Orkla Foods Sverige arbetar med mat och dryck och vi värnar om människor, hav och land. Därför var det självklart för oss att knyta an till detta när vi inredde vårt aktivitetsbaserade kontor i Malmö. Vi har valt att arbeta med de fyra elementen: jord, eld, luft och vatten som utgångspunkt och varje element har blivit en egen zon anpassad efter såväl aktivitets- som personlighetstyp.

Detta innebär att våra medarbetare inte bara kan välja zon efter aktivitet utan också utifrån vilken personlighet man har. En person som tycker om liv och rörelse trivs förmodligen mycket bra i eld där det är ett stort flöde av människor. För den som trivs bättre i en mer stillsam miljö med mindre intryck finns zonen luft. En målsättning har varit att vi ska kunna utmana invanda arbetssätt, locka fram kreativa idéer och öppna upp för nya möten med kollegor på andra avdelningar.

Det var mycket viktigt för oss att spegla vår identitet i de nya lokalerna. Därför har vi arbetat mycket med att få in våra värderingar och precis som våra medarbetare ska vår arbetsplats vara modig, pålitlig och inspirerande.

Vår kärlek till mat och dryck skall kännas överallt i huset. Redan i vår entré möts våra medarbetare och externa gäster av denna kärlek/inspiration i form av en restaurang/butik där vi får möjlighet att dela med oss av vår matpassion. Vi har valt att kalla denna plats för Vårt Kök och vi håller öppet för såväl anställda som allmänhet.

Utgångspunkten när vi har utformat vårt kontor har varit att det ska vara flexibelt och ergonomiskt. Skrivborden ska vara höj- och sänkbara, många mötesbord är också reglerbara i höjd och försedda med hjul för att det snabbt ska gå att anpassa ytorna efter behov.

Miljö är också viktigt för oss. Under ombyggnaden var vi noga med att allt nytt material skulle vara miljöklassificerat. Vi vill också bidra till ekosystemet i området och kommer därför att ha en egen biodling på taket med möjlighet att köpa honung i Vårt Kök.

Är vi stolta och nöjda? Ja, enormt! Och just därför vill vi vinna tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2016.Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan