Telia Company

Västra Varvsgatan 27, Luleå

Information
Inredningsarkitekt: White I&D
Beställare: Telia Company
Yta: 7200 m2
Projektstart/slut: 2015-2016
Fotograf: Emil Fagander / Daniel S. Sjöberg

Redan från början hade Telia en högt ställd vision om det nya kontorets hållbarhet – 80% av all inredning i det 7200 m2 stora kontoret skulle vara återanvänd. White antog utmaningen och såg kundens vision som en källa till stor kreativitet i designarbetet.

Projektet blev en logistisk övning som banade väg för en ny klimatsmart och ekonomiskt gynnsam projektform där produkter noggrant valdes ut, transformerades och så småningom sändes iväg i till Luleå i omgångar. Invigningen ägde rum i början av december 2016. Vid färdigställande kunde det konstateras att det tidigare ställda målet på 80% återbruk hade överträffats - resultatet visade ett återbruk på nära 90% vilket gör Telia Companys kontor i Luleå till världens mest återbrukade kontor i sitt slag.

Projektet för Telia Company i Luleå är ett banbrytande projekt ur många synvinklar. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat en världsunik arbetsplats för de 700 medarbetarna med aktivitetsbaserade kontorsytor, kundfront, matsal och lounger till 25% lägre kostnad för vår kund, än om projektet avsett ett kontor med ny inredning.


Motivering
Norrskenet på Västra Varvsgatan 27

Skapandet av något nytt förutsätter tillgång till något som redan har en historia. I Telia Companys nya lokaler i Luleå har beståndsdelar från Telias tidigare odysséer strålat samman i en ultramodern basstation för nästa generations Telecom - en världsunik arbetsplats som berättar en ny historia om vad ett kontor kan vara.

Telia Company i Luleå banar bred väg in i en framtid av hållbarhet och innovation för arbetsplatser i Sverige och i hela världen. Här berättar varje möbel en unik historia och runt varje hörn finns 100 historier till. Med återbrukad inredning är huset på Västra Varvsgatan 27 av ett slag för sig. Likt norrskenet har miljöerna formats av partiklar som transformerats i sin skepnad för att bli något nytt – ett svepande spektrum av färg och ljus vid polarcirkelns rand.


Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan