Hemsö Fastighets AB

Neptuniplan 7, Malmö

Information
Anpassningen av Hemsös lokaler påbörjade då bolaget expanderat och utökat sin personalstyrka. Även arbetssätten hade förändrats sen kontoret först inreddes. Det fanns behov av fler medelstora mötesrum och platser för ostörda möten. Det fanns även behov av mer tekniska hjälpmedel, en ”mysfaktor” och tydligare koppling mellan lokalernas utseende och Hemsös kärnverksamhet. Arbetet färdigställdes hösten 2017.

Konceptidén byggde på ökat hållbarhetsfokus, grönska och möjlighet till rekreativa samt aktiva platser.

Vi ville att lokalerna skulle visa att Hemsö är ett föredöme när det gäller att skapa trevliga miljöer för de människor som vistas i dem. För att åstadkomma detta tog vi stöd i forskningen.

Vi utgick vid utformning och inredning från ett antal olika karaktärer (fastställda via bla Sveriges Lantbruksuniversitet) med kvaliteter för mänskliga grundläggande behov.
- Rofylldhet
- Vildhet
- Artrikedom
- Rymd

För Hemsö var det av stort symbolvärde att visa på att det nya skapas av erfarenhet och kompetens från det gamla. Detta har vi påvisat genom att möbler och inredning från tidigare i största möjliga mån tagits tillvara, moderniserats eller bytt sammanhang.

Nedan följer några av de grepp som implementerats:

- Stora glaspartier, överglas och uppglasningar mellan rummen skapar en känsla av rymd och släpper in det som händer utanför kontorets väggar. Skira gardiner ger avskildhet samtidigt som det låter dagsljuset komma in i hela kontoret.
- Hemsös värdeord möter oss så snart man stiger innanför Färgskalan är naturnära och går i grönt, blått, grått och träfärgat med accentfärgen orange vilket är ”Hemsöfärgen”. Strax innanför entrédörren möts vi av Hemsös värdeord i form av ett lekfullt korsordsmönster.
- Grönskan är riklig då den har en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Vi har arbetat med ett varierat växtmaterial både vad gäller utseende, art och placering. Ex. Konferensrum som försetts med en levande växtarmatur.
- Trä är ett återkommande materialval som ligger i tiden och ger ett varmt intryck. Även här har vi arbetat med ett varierat uttryck i form av utseende och träet återkommer i stolsben, tidningsförvaringar, bord, lister och armaturer. Ex. Armaturer i alträ som appellerar på ekollon.
- Sociala ytor inbjuder till spontana möten såväl som mysig samvaro. I fikarummet finns möjlighet att lyssna på musik eller avstressande ljud såsom fågelkvitter, vågbrus eller regnljud, allt efter tycke och smak.
- Väggmålningar tillsammans med lekfulla moln hängande i taket och små detaljer som broderade pennförvaringsskålar syftar till att skapa en ombonad och fantasifull miljö. Motiven i väggmålningarna är framtagna för att föra tankarna till hållbarhet.

Övriga rum är varierade i funktion och utseende och fult tekniskt utrustade. Några exempel nedan:
- I ett av de större konferensrummen har ett ”kreativt hörn” skapats. Tavlan är en magnetisk skrivtavla.
- Ett av samtalsrum med loungekänsla där kan arbeta tyst och ostört eller föra en i avslappnad miljö.
- I ett annat samtalsrum finns möjlighet att stå upp och samtidigt vara uppkopplad i videkonferens.
- Kontorsplatserna är placerade i öppet kontorslandskap där olika yrkesroller blandas i en skön mix även fysiskt.

För att påminna oss och våra besökare om vad vi tillskapar varje dag har vi valt att pryda väggarna i kontorslandskapet med några väl valda bilder från vår verksamhet samt sätta upp en qr-karta. Är att förmedla det värde vi skapar för de människor som dagligen vistas i våra miljöer!

Motivering
Hemsös moderna kontor - från rum till nya möjligheter
Det moderna kontoret handlar om mer än bara nya möbler och fler arbetsplatser. Planritningar och snygg inredning räcker inte.
Naturelement, lekfulla och kreativa inslag samt variation och olika zoner mellan vilka medarbetarna kan röra sig fritt med utgångspunkt i dagsform och arbetsuppgifter bidrar till att skapa en modern fysisk miljö som ger nya och bättre anpassade möjligheter för dagens och framtidens arbetssätt och processer.
Med hjälp av ledorden; rofylldhet, artrikedom, vildhet och rymd har vi skapat en ombonad och fantasifull miljö. Rummen är inbjudande uppmuntrar till kreativitet.
Återbruk och kostnadseffektivitet går som en röd tråd genom projektet. Konceptet är enkelt och skalbart.


Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan