Swedavia AB

Flygvägen 1, Stockholm Arlanda

Information
Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser – ett system av tio flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr som knyter samman hela Sverige med resten av världen. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Företaget har kring 2 900 anställda och förra året nådde vi rekordsiffran 39,5 miljoner passagerare på våra flygplatser.
Med vårt nya kontor Swedaviahuset på Stockholm Arlanda Airport har vi skapat ett landmärke och en mötesplats för alla inom Swedavia, våra partners och besökare. Vi har samlokaliserat 630 medarbetare som tidigare satt utspridda i ett modernt aktivitetsbaserat kontor i tre plan. Lokaler som uppmuntrar till samverkan med en inspirerande miljö där vår flygplatsverksamhet och våra värderingar återspeglas i inredning och gestaltning. Med olika ljus, färgkombinationer och materialval har vi skapat en varierad och dynamisk miljö med skandinavisk prägel, där en väljer plats utefter vad som ska göras. Konceptet paketeras nu för att kunna implementeras på flera av våra kontor och i personalytrymmen på flygplatserna.
I kontoret finns tydliga referenser från flygplatsmiljöer som synliggör Swedavias 10 flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder. Benämningarna på ytor är hämtade från våra flygplatser, ”Crew Base”, är den gemensamma matsalen, ”Lounge”, är ytan med soffor, sköna fåtöljer med bord för jobb, fika och umgänge, en annan plats är ”Gate” där de personliga skåpen står. Allt är genomtänkt för att skapa en känsla av flygplatsmiljö och en koppling till vårt varumärke. Flygplatskartor, bilder och objekt såsom banljus från flygplatsen har plockats in för att ytterligare förstärka och visa vår verksamhet.
Inredning och gestaltning utgår från Swedavias designriktlinjer med en tydlig skandinavisk prägel som ger ett ljust intryck. En antydning till vårt avlånga land och våra olika flygplatser, en association till hur väder påverkar vår verksamhet och en harmonisk och tydlig koppling till vårt miljöarbete är grunden i inredningen. Tillsammans med byggnadens befintliga arkitekturvärden har väder, natur, jord och luft inspirerat till den slutgiltiga lösningen. Naturnära toner löper som en tråd genom hela huset, färger hämtade från marknivå på entréplan till gröna och gula toner som symboliserar trädkronor och solen till översta våningen i mer blå toner som himlen med en del röda inslag som ska symbolisera solnedgången. Detta tema återfinns även i fotoväggar på alla toaletter. En annan intressant detalj finns i mattorna. De speglar vyn du ser från luften när du flyger, rutnäten med fält och ängar. Det har varit viktigt med hållbara och tidlösa materialval, miljöklassificerade produkter och lösningar i våra inredningsval. En stor del av våra väl fungerande befintliga möbler har också tagits med från tidigare lokaler – ett sätt att tänka klokt kring hanteringen av våra resurser och kopplingen till vårt miljöarbete.
Hjärtat i kontoret är den stora Ljusgården med takfönster, den har blivit en naturlig samlingsplats för möten och samverkan. Sittplatserna på balkongerna som vetter mot ljusgården, den nya öppna spiraltrappan som underlättar kommunikationen mellan planen knyts samman till en härlig mötesplats med puls, vi har skapat ett kontor som en ser fram emot att besöka!

Vi flyttade in i maj 2017. Storlek: 7 700 kvm. Inredningsarkitekter Tema Arkitekter. Fotograf Linus Flodin och Wilhelm Rejnus från baraBild.


Motivering
Genom en satsning på vår företagskultur har vi skapat ett kontor där alla våra medarbetare ska känna sig välkomna och där alla flygplatsens olika roller kan mötas. Kontoret tydliggör vårt gemensamma varumärke samtidigt som vi visar våra tio flygplatser och deras karaktär. Med detaljer plockade direkt från flygplatsverksamheten får vi ett personligt kontor där våra medarbetare känner sig stolta över vår gemensamma arbetsplats. Mångfalden i funktioner, ytor och möblering skapar möjlighet för bättre samverkan och nätverkande hos våra medarbetare.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan