Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Kungsholmsstrand 135, Stockholm

Information
-Arkitektkontor, inriktning: bostäder, kontor
-Storlek: 1333 kvm
-Antal arbetsplatser: 96 idag
-Ca 90 medarbetare, fasta arbetsplatser inom projektgrupper som vaieras beroende på projekt
-Inflytt i huset på 80-talet och i nuvarande lokalerna i början av 90-talet
-Nu omdaning i samband med ägarbyte
-Foto 101 fotograf: Anna-Karin Franzen
-Foto 102-126 fotograf: Robin Hayes
-För tankar avseende inredning, renovering och vårt kontor se sammanhängande text under rubriken motivering.

Motivering
Vårt kontor är inrymt i en gammal chokladfabrik där man en gång tillverkat bland annat Plopp, Tulo och Mums-mums. Kontoret har legat i samma hus sedan 1980-talet och sedan 90-talet huserar vi i de lokaler vi fortfarande har. Behovet av att skapa fler arbetsplatser och en ny arbetsplatsstruktur innebar dock att vi tog ett helhetsgrepp och byggde om kontoret under året som gick. Grundtanken var att få en nydaning, samtidigt som en del av den gamla andan fanns kvar.

Vår uppfattning är att samtalet och mötet på plats är viktigt och att vi hittar nya lösningar tillsammans. Behovet var alltså att komprimera, men också komma närmare varandra. Vi valde att inte arbeta aktivitetsbaserat, eftersom vi utvärderat att detta inte var det rätta arbetssättet för just oss. Vi var måna om att behålla vår personliga prägel och den goda stämningen på kontoret. Målet var att vi alla skulle få en trivsam miljö, en attraktiv arbetsplats med bra förutsättningar för samtal och möten. Det är också viktigt med mångfald. Alla som arbetar här ska få möjlighet att känna sig inkluderade och få lov att vara sig själva. Som hemma fast på jobbet. Arbetsmiljön ska främja samhörighet, transparens och samarbete samtidigt som det ska stödja oss i vårt arbete.

För oss ligger det vackra i det naturliga – i materialitet och detaljer, men det innebär även förhållningssättet att alla får lov att vara som de är. Vi tror att det skapar trygghet och att människor mår bra på jobbet av att få vara sig själva ihop med andra. Det skapar i sin tur goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, få inspiration och idéer till att skapa fler vackra miljöer.

Vi har också, så långt det är möjligt, återanvänt möbler och material. Allt behöver inte vara nytt för att det ska bli ett fint kontor. Vi har tänkt snyggt och fyller vårt kontor med idéer och en skönhet att trivas i. Återanvändning är också ett förhållningssätt. Det ligger inte bara i tiden, utan är ett nödvändigt tänk i dag. Vi står inte upp för en slit och släng-mentalitet utan vill använda och ta vara på det som finns. När vi tog ett nytt grepp på kontoret behöll vi därför en del av det gamla och hittade också ny användning för det befintliga. Vi använde oss av t.ex. våra gamla förvaringar och lät tillverka en genomgående hylla som vi kunde placera de gamla förvaringarna i. De går att vända åt det ena eller andra hållet beroende på vilken arbetsplats förvaringen ska tillgodose. Underredet på vissa arbetsbord kunde återanvändas med andra bordsskivor och mått. Det som vi inte kunde använda hämtades av ett återbruksföretag för att få ett nytt liv någon annanstans.

En av styrkorna med vårt kontor är läget, det ligger precis intill vattnet vid Karlbergskanalen, på Kungsholmen, Stockholm. Vi har nära till en del av naturen - mitt i staden. Vattnet syns genom stora industrifönster och vi ville ge fler tillgång till fönsterväggen. Därför valde vi att placera det gemensamma biblioteket med bokhyllor, fasta soffor/bänkar och projektbord på kontorets bästa plats; övre plan längs hela ytterväggen. En mörkare kulör valdes på den väggen och på den fasta inredningen, dels för att väggen skulle bilda en enhet, men också för att få effekten av att den skulle stå tillbaka och smälta ihop med miljön utanför och välkomna utsikten och det vackra. De gröna pilträdens färg som växer utanför fönstret fortsätter på väggen innanför. Mattan under projektborden i vår biblioteksdel är lagd med enkla plattor i plankform i olika kulörer och är genom färg och mönstervandring tänkt att referera till Karlbergskanalen utanför fönstret, dess vatten och speglingar. Gott om små och stora mötesrum var också viktigt eftersom vi sitter i öppet landskap. Receptionsytan har disponerats om och ligger i anslutning till en öppen lounge, stora konferensrum samt vårt nya café. På så sätt kan vi röra oss från de offentliga ytorna in till de mer privata. Vårt allrum innanför caféet är flitigt använt till allt möjligt; seminarier, möten, yoga, pingis eller bara häng.

Vi lyckades med relativt små resurser skapa ett kontor som både upplevs som både väldigt personligt och väldigt lugnt och trivsamt, vilket många av våra besökare påpekar. Vi tycker att det vackra och det snygga ligger i det naturliga och där vi trivs.Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan