Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB

Gamla Torget 3, Norrköping

Information
Kontoret ligger vid Gamla Torget, Norrköpings äldsta torgbildning, med en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Kontoret utgör hela andra våningen, 730 m2, av en byggnad med stort kulturhistoriskt värde i ett område med en väl bevarad 1800-tals karaktär för övrigt.

Fastigheten är präglad av empirens formspråk, men innandömet är efter en mycket omfattande renovering av Castellum svarande mot 2000-talets krav på kunskapsbaserad kontorsmiljö.

Individuell reglering av värme, ventilation och ljus i varje rum, avancerad belysning, mycket god bullerdämpning, generösa och praktiska personalutrymmen, individuellt utformade sammanträdesrum (6 st) med namn efter tidigare fastighetsägare och audiovisuella tekniska lösningar som svarar mot höga krav gör att vi efter ett år i lokalerna fortfarande känner stor eufori.

Arkitekt: Fredriksson Arkitektkontor AB
Fotografierna är tagna av Fotograf Peter Holgersson AB, M&F Foto och privat.Motivering
Med ytterst lite professionell hjälp ger magkänslan ett kvitto på att vi verkligen har nått vårt mål med att få ett genuint gemytligt, framtidsinriktat och praktiskt kontor, med avskildhet mellan arbetsytor, sammanträdesytor och personalutrymmen. Kontoret känns välkomnande för alla våra uppdragsgivare, gäster och medarbetare.

Valet av material bidrar till harmonin mellan det gamla och det nya. Ett spännande och utsökt koppartak finns i hela entréutrymmet vilket sprider en fantastisk värme. Golvytorna i alla allmänna utrymmen utgörs av kalksten som ursprungligen fanns i 1700-talsbyggnaden. Det ger en fantastisk känsla att arbeta i en så gammal och kulturhistoriskt viktig miljö samtidigt som vi upplever högsta modernitet. Blandningen av färger, former och detaljer i de olika rummen kommenteras ofta med nyfikenhet. Många som besöker oss berättar också om många fina minnen och om glädjen i lokalens omsorgsfulla renovering och inredning.
Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan