Unit4

Gustav III:s Boulevard 18 , Solna

Information
Unit4, den ledande affärssystemsleverantören, behövde skapa ett nytt svenskt huvudkontor som passade verksamheten bättre. En arbetsplats som underlättar kontakter medarbetarna emellan och som stimulerar kreativitet.

Unit4 flyttade ursprungligen in i huset i Solna för 15 år sedan, till 4800 kvadratmeter fördelade på fem våningsplan. Under åren som gått växte kontorsytorna i takt med att antalet medarbetare blev fler. Som störst till 6800 kvadratmeter på åtta plan. Men nu är de tillbaka till ursprungsytan, trots att de blivit betydligt fler. Det är idag drygt 300 som arbetar här, ändå är kontoret aldrig fullbelagt. Före förändringen upplevdes ofta kontoret som ödsligt, då det kanske bara fanns fem personer i ett stort rum med 50 arbetsplatser.

Inför förändringen fick inredningsarkitekten Charlotta Holmgren på Strategisk Arkitektur, projektledningsföretaget JLL och möbelleverantören Senab tre ledord av Unit4 – uppkopplad, avkopplad, sammankopplad.

Det nya kontoret är aktivitetsbaserat. De allra flesta, utom vissa ”innesittande” funktioner, har flexibla platser i öppet landskap. Mötesrummen har också förändrats och blivit fler, framförallt finns fler små mötesrum.

Projektledare & lokalansvarig Unit4: Peter Edholm
Inredningsarkitekt: Charlotta Holmgren, Strategisk Arkitektur
Projektledning: JLL , Alessia Chiappini-Flodén och Hans Jönsson
Möblering och logistik: Senab, projektledare Christina Ljosåk
Fotograf: Jason Strong


Motivering
På Unit4:s nya huvudkontor har man lyckats leva upp till ledorden uppkopplad, avkopplad och sammankopplad. Här andas inredningen modernt flexibelt kunskapsföretag.

Resultatet överträffade medarbetarnas högt ställda förväntningar. Valet av möbler och textilier är träffsäkert, det är snyggt och kvalitet rakt igenom. Framför allt är Unit4 glada över att deras nya kontor uppfyller deras vision och stämmer med varumärket som ett modernt flexibelt kunskapsföretag. Det allra viktigaste är att medarbetarna nu har fått en kreativ miljö som underlättar samarbete.

Ofta fälls spontana positiva kommentarer om inredningen bland medarbetarna, och det är ett bra betyg! I Unit4:s bransch är det konkurrens om den bästa kompetensen och företaget vill självklart att medarbetare ska trivas och stanna på företaget.


Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan