Prevent

Södermalmsallén 36, Stockholm

Information
Vägledande för Prevent när de insåg att de behövde bygga om eller flytta till ett nytt kontor var att det nya kontoret skulle vara verksamhetsanpassat, ligga i tiden och samtidigt garantera god arbetsmiljö för alla medarbetare, inkl. de med funktionsvariation. Det var viktigt att det nya kontoret genom sin utformning fick medarbetarna att vilja vara på kontoret och att det främjade intern samverkan.

Tidigare hade många valt att jobba utanför kontoret för att de inte kunde koncentrera sig och/eller för att alla mötesrum var upptagna. Andra önskemål Prevent hade var att nya kontoret skulle vara översiktligt, modernt och prydligt och att utbildningsverksamheten skulle finnas i direkt anslutning till kontoret, vilket den inte gjort tidigare, för att slippa hyra utbildningslokaler på sta´n.

Prevent hade inte bestämt vilken kontorstyp man skulle gå emot, utan det lät man växa fram under resans gång när vetenskaplig kunskap inhämtades och den interna förändringsprocessen hade sin gång med referensgrupp osv. I slutänden landade man i en flytt till andra lokaler med avsevärt mindre kontorsyta med tydlig uppdelning av olika arbetsytor för olika aktiviteter och som kunde erbjuda en utbildningsdel i nära anslutning till kontorsdel, dock med tydlig uppdelning. Valet av kontorstyp var inte ett självändamål utan beslutet grundade sig i insikten om man skulle kunna skapa god arbetsmiljö, främja mer kontakt mellan olika verksamheter inom organisationen och underlätta ett modernt arbetssätt.

Tack vare en bra planlösning blev resultatet ett luftigt kontor, som trots 25% minskad yta jämfört med gamla kontoret, upplevs som avsevärt större av medarbetarna. Oron att flexplatser skulle leda till stress och störning av medarbetare som letade arbetsplats visade sig vara obefogad tack vare tydliga zonindelningar mellan olika ljudnivåer, bra akustiska material och god tillgång till olika typ av stödmiljöer, s.k. back-up rum. Utbildningsdelen har en tydlig extern karaktär med café och lounge-känsla gjord för möten med tillhörande utbildningsrum.

Idag finns en stor stolthet över kontoret internt hos Prevent för att deras kontor visar att ett ”snyggt” och modernt kontor inte står i motsatsförhållande till en bra arbetsmiljö. Genom en inkluderande design och vetenskapligt förankrad kontorsgestaltning där kontorsforskare Christina Bodin Danielsson följde hela gestaltnings- och projekteringsarbetet lyckades man hela vägen med sina föresatser.

Kontoret har utmärkt sig i vetenskapliga studier pga. sin höga medarbetarnöjdhet och har även fått stor uppmärksamhet ifrån den internationella forskarvärlden, det är bl.a. med i antologin “Organizational Behavior & the Physical Environment” (Routledge förlag) som snart ska publiceras med i ett bokkapitel om kontorsdesignens påverkan för organisatoriska nyckelfaktorer såsom arbetstillfredsställelse, produktivitet mm.

Fotograf: Krister Bengtsson

Motivering
Prevents kontor visar att ett snyggt och modernt kontor inte står i motsatsförhållande till god arbetsmiljö. Genom en forskningsbaserad och medarbetarinkluderande designstrategi skapades ett modern framgångsrikt kontor med hög trivselfaktor. Ett snyggt kontor är god design när det är estetiskt tilltalande, baserad på vetenskap och inkluderande. Prevents kontor visar att med denna designstrategi kan skapas ett modernt framgångsrikt kontor. Vi behöver snygga kontor som stödjer medarbetare och organisationer ifall vi vill skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv på våra kontor – faktum är trots allt att arbetsmiljö är en viktig och stor del av del av många människors livsmiljö.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan