Lufthansa

Frösundaviks Allé 1, Solna

Information
Uppdraget för ÅWL Arkitekter omfattade en kontorslokal på 535 m2 i Solna för Lufthansa. Lokalen anpassades under 2017 till hyresgästens nya behov.
Målet var att öka trivsel och flexibilitet trots en mycket begränsad budget. Dessutom skulle en lång korridor brytas ned med enkla medel. Bef. tak och glaspartier kunde inte ändras.

Kontoret rytmiseras genom ytor med öppna arbetsplatser och kontorsrum. Anordningen öppnar upp diagonala vyer och minska korridorkänslan. I anslutning till öppna arbetsplatser finns så kallade ”Flexrum” som är mötesrum, telefonrum och tillfällig arbetsplats (Break Out Areas). Flexrummen har olika tema så som ”Air”, ”Ground” och ”Focus”. Motivet speglas i utformningen. Gestaltningen använder även element enligt konceptet ”Evidensbaserad Kontor”. Metoden använder rön från hjärnforskning och arkitekturpsykologi för att utforma miljöer som påverkar hjärnan på ett positivt sätt: I arbetsområde för bättre fokus, i Flexrum för ökad kommunikation och stressreducering.

Motivering
Projektet är en av Sveriges första projekt med en ny och unik approach enligt systemet ”Evidensbaserat kontor”. Konceptet är baserat på över 200 vetenskapliga studier från hela värden. Forskningen visar att rum påverkas oss mer än vi tror. Med kunskapen hur hjärnan och kroppen reagerar är det möjligt att utforma miljöer som inte bara ökar trivsel och välmående men samtidig även produktivitet. Därmed får arkitektur en ny och viktig dimension. Inte bara estetiken är viktig men även omedvetande ”budskap” till hjärnan. Om arkitektur är ett teckenspråk så bör vi lära oss ett nytt alfabet.
Kontoret ses inte bara som produktionsmedel men som investering i medarbetare.
Eftersom projektet försöker att gå nya väger och är mycket uppskattat av hyresgästen är det kanske Sveriges snyggaste kontor.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan