Platzer Fastigheter AB

Kämpegatan 7, Göteborg

Information
Med konceptet Bloc skapades en arbetsplats som på ett snillrikt och mänskligt sätt tar sin utgångspunkt i Platzers verksamhet, kontorets geografiska läge och välbefinnande för medarbetarna.

Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag och stadsutvecklare. Det var därför naturligt att planera vårt nya kontor i Gullbergsvass utifrån en väl fungerande stad. Med tydliga stråk, kvarter (Engelskans blocks) med hemvister, tempoväxlande miljöer och zoner. Precis som i en stad väljer människor själva vilken miljö som passar bäst för stunden. I kontorstermer alltså ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Platzer arbetar i utvecklingsprojekt med certifieringen WELL som innebär ett helhetsfokus på människans välmående och hälsa, såväl fysiskt som själsligt. Det egna kontoret har fungerat som ett pilotprojekt där inredning, material, ljus och ljud utgår från WELL-certifieringens aspekter som syftar till bättre välbefinnande. Färgskalan är varm och har tagit inspiration från färgers påverkan på aktivitet respektive lugn.

Konceptet Bloc sätter också på ett lekfullt sätt ett visuellt tema som utgår från den dubbelbottnade betydelsen av ordet block, som stadskvarter och i form av färggranna byggblock. Blocken återkommer som tydliga geometriska former på möbler och grafiska mönster.

Motivering
Ett ”snyggt” kontor 2018 betyder för oss så mycket mer än enbart det som är synligt för ögat. Det är viktigt att människorna som verkar på kontoret mår bra och det visuella är bara en av många grundläggande faktorer. Men för att kontoret ska vara någonting mer än bara en vacker fasad krävs både en djupare analys och en förståelse för mänskliga behov, såväl fysiska som psykologiska. Människor som är inspirerade och mår bra på arbetsplatsen presterar bättre och när medarbetarna mår bra mår hela verksamheten bra. Vi har tagit fasta på helheten ur ett mänskligt perspektiv. Från layout och färgval till ljud och ljus, och de olika zonernas tydliga funktioner. Det ska vara lätt att förstå hur man ska bete sig i den tysta zonen, den kreativa zonen och mellanzonerna. Därför har vi tydliga förklaringar på väggarna så att även besökare eller tillfälliga konsulter snabbt förstår och tar till sig arbetssättet.

För att få livspusslet att gå ihop ökar våra behov av reflektion och återhämtning. Och i takt med att gränsen mellan arbetslivet och privatlivet suddas ut uppstår nya behov på kontoret. Vi har ett lekrum för den som behöver ta med barnen. Här finns cykelgarage, träningshörna på kontoret, duschutrymmen, pingisbord och många avslappnade loungeytor och spontana mötesplatser.

Några ord från Jessica Wren, inredningsarkitekt på Kanozi:
- När Kanozi började arbeta med Platzers nya huvudkontor i Gullbergsvass i Göteborg var utmaningen att skapa en inspirerande arbetsplats för ett ambitiöst fastighetsbolag. Ett krav var hög grad av hållbarhetstänk, kontoret ska samtidigt fungera som ett showroom för nya potentiella hyresgäster. Resultatet blev konceptet Bloc – ett modernt kontor med plats för alla.

- I designen förmedlas också Platzers egenskaper – deras drivkraft att påverka till positiv samhällsutveckling av Göteborg, vara ett fastighetsbolag i framkant och deras kärlek till staden.

- Det har varit väldigt roligt att arbeta med en så framtidsinriktad arbetsplats som på djupet vill skapa nytt. Vi är väldigt stolta över den positiva återkoppling vi fått från de anställda och att vi lyckats kombinera funktion med en genomgående harmonisk känsla, säger Jessica Wren.

Fastighetsägare: Platzer Fastigheter
Arkitekt: Lea-Vanessa Lohr, Kanozi arkitekter
Inredningsarkitekt: Jessica Wren, Kanozi arkitekter
Projektledare: Joakim Månsson, Resultat Projektledning
Fotografer: Marie Ullnert och Krister Engström
Inredningsleverantör: Ergona
Storlek: 2 117 kvm fördelat på två plan

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan