Net Insight

Smidesvägen 7, Stockholm

Information
Net Insight utvecklar och levererar både hård- och mjukvara till sina kunder i form av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, så som livesändningar av Super Bowl och Eurovision Song Contest. Under 2017 tog man beslut om att flytta till nya lokaler och anlitade Studio Stockholm för uppdraget.

Net Insight är en världsledande aktör som har behov av lokaler med förutsättningar att skapa framtidens tekniska innovationer och ett huvudkontor som matchar varumärket, dess medarbetare och kunder ”world wide.” Den nya lokalen hade därför högt ställda krav på sig; den behövde både erbjuda rejäl takhöjd för serverhallar, utrymme för labb och godsmottagning och dessutom tilltagen yta för arbetsplatser till 180 medarbetare. Det nya kontoret skulle kännetecknas av företagets värdeord: Visionary, True Partner och Expert, och uppdraget kom att omfatta både strategi och implementering av nytt arbetssätt, att bistå vid lokalsök, och att översätta bolagets kärnvärden i den fysiska miljön. Studiomiljön valdes för att visa på förståelsen för kundernas verksamhet, och de perforerade väggarna i receptionen har inspirerats av Net Insights världsledande 100G switch som lanserades precis innan flytten.

Storlek: 3500 kvm
Medarbetare: 180
Inflytt: 2018
Arkitekt: Studio Stockholm
Fastighetsägare: Fabege
Location: Solna Business Park
Fotograf: Per Kristiansen

Motivering
Genom att i ett tidigt skede utveckla en strategi kring den fysiska lokalen, i nära samråd mellan arkitekterna, ledning och medarbetare har bolagets samtliga behov tagits i beräkning och agerat påverkande faktorer i både lokalsök och lokalutvärdering. Den fastighet som man slutligen landade i har de absolut bästa förutsättningarna för Net Insights framtida behov. Detta märks i alltifrån IT-utvecklarteamets optimerade yta, med möjlighet att själv välja mellan olika funktioner så som Scrum och Standup-platser, och hur man samtidigt har arbetat med avgränsningar utan att förstöra estetik och funktion i det öppna rummet. Inredningskonceptet bygger på TV-studioinfluenser med uppbyggda miljöer utifrån kameravinkel-perspektivet – i en karaktärsfull lagerlokal med fem meter i takhöjd, helt optimerad för dem som arbetar där.

En viktig faktor redan från start var fokus på energieffektivitet och låg energiförbrukning. Det nya kontoret använder därför utomhusluft för att kyla ner bolagets datahallar samtidigt som den värme som hallarna alstrar används för att värma upp fastigheten. Detta frikylesystem gör Net Insights lokaler till ett av Sveriges mest energieffektiva kontor.

I slutändan är det hur man har lyckats sammanföra flera komplexa funktioner i en enhet på ett trovärdigt vis som gör detta till Sverige Snyggaste kontor. Här samsas en godsmottagning med in- och urlastning med tekniska labbytor, enorma serverrum och med utvecklarnas behov av datorer och skärmar, inramad i en studiomiljö som återspeglar den värld där Net Insights produkter tillslut används, ute hos kund.

Omröstningen öppnar 2019-09-28

Ange din e-postadress i fältet längst ner på denna sidan för att få ett e-postmeddelande när omröstningen har öppnat.


Dela den här sidan