Västra Götalandsregionen

Bergslagsgatan 2, Göteborg

Information
Nytt Regionens hus i Göteborg med inflyttning juni 2019. Total yra 22 000 m2.
Beslut om att införa aktivitetsbaserad miljö (ABW) med koncept att återbruka minst 60% av befintlig möbelpark i regionen. Abako inredningsarktekter vann upphandling efter utvärdering och erfarenhet av ABW.
En utmaning för inredning var att kombinera med krav på återbruk och spegla Västra Götalandsregionens olika verksamheter med inspiration av naturen. Ledorden har varit Välkomnande – Inspirerande - Funktionellt – Hållbart.
Vi värnar om miljöaspekter, produktval och arbetsmiljö.

Fotograf: Felix Gerlach

Motivering
Regionens hus är en inspirerande miljö med hållbara material som skapar olika möjligheter och ytor att arbeta i.
Vårt mål är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare med ett kontor med både funktion och estetik hjälper oss på vägen dit!


Dela den här sidan