Arcam EBM (a GE Additive company)

Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke, Härryda

Information
Arcam EBM Center of Excellence
Designvägen 2, Mölnlycke företagspark, Härryda
Yta: 16 700 kvm fördelat på 5 våningsplan
Kapacitet: 400 medarbetare i kontorsytor samt 100 medarbetare i produktion, logistik och lager.

Arkitekt, bygg och inredning: gestalt arkitektur
Ljusdesign: Sweco Architects
Fotograf: Bert Leandersson

Arcam EBM ingår i GE Additive-familjen och är världsledande på tillverkning av 3D-skrivare för metallprodukter. Huvudsakliga kundsegment är flygindustri samt ortopedi.
Arcam startade efter ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola 1997 och när de 2016 köptes upp av GE fanns stora planer på tillväxt som deras befintliga lokaler inte kunde leva upp till. Valet av en ny lokal föll på Elanders lokaler i Mölnlycke företagspark.
Utifrån Arcams behov gjordes en total ombyggnad invändigt liksom en tillbyggnad för lager och logistik. Projektet startades våren 2018 och inflytt i första etappen var sommaren 2019. För att klara projektets pressade tidplan utfördes det som ett samverkansprojekt där ledorden var samarbete och flexibilitet.

I Arcams nya Center of Excellence finns alla delar av verksamheten samlade; HQ, produktion, kontorsarbetsplatser, utbildning, laboratorier, lager/logistik och pausytor.
På entréplanet finns reception, touch-down platser med kaffestation för gäster, externa mötesrum och en gallerigång med utställning om additiv tillverkning. Härifrån når man utbildningslokalerna i två plan, en teoridel och en praktisk del.

En våning ner ligger forsknings-, utvecklings- och laboratorieavdelningar med kundspecifika testytor. Hela produktionslinan samt lager och logistik återfinns på samma plan.

Kontorsarbetsplatserna ligger fördelade på de två övre planen. Här finns forskning/utveckling, produktionsledning, sälj och marknadsföring, administration, IT, ledning och HR. De öppna arbetsytorna avdelas av en stor mängd interna mötesrum, samtalsrum och telefonrum. I direkt anslutning till kontorsarbetsplatserna ligger pausrummet i två plan. Pausrummet fungerar såväl till lunch- och kaffepaus som till informella möten och en plats att samla hela företaget.

Gestaltningskoncept
Inredningskonceptet Metamorphosis utgår ifrån Arcams produkt - en maskin som förvandlar metallpulver till fantastiska produkter. Denna metamorfos, övergången från ett stadie till ett annat, löper som en röd tråd genom såväl det byggda som lös inredning;
färger som tonas i nyans eller kulör och mönster som förekommer i olika densitet eller skala. En tydlig metamorfos utgörs av det triangulära golvet från Bolon med övergångar i både kulör och storlek.

Färgpaletten består av en bas av gråtoner med accenter i grönt, blått och orange. Arcams verksamhet avspeglas i materialvalen; metall i olika varianter kompletteras av naturmaterial såsom ull, läder och ljust trä för att knyta an till företagets svenska ursprung.

Möjligheten med Arcams maskiner, fri design och produktionsoptimering, är grunden till inredningens formspråk. Återkommande inslag är olika sorters raster och synlig konstruktion där bara essensen är kvar när allt annat skalats bort. Fria organiska former blandas med strikt geometriska former.

Motivering
I Arcams nya Center of Excellence ryms hela processkedjan från idé till färdig produkt samt utbildning för slutkunden under samma tak. Gestaltningskonceptet omfattar alla dessa delar av verksamheten och skapar en helhet. Gestaltningskonceptets tydlighet och konsekventa genomförande har resulterat i en arbetsplats som är trivsam och funktionell för medarbetarna och samtidigt representativ gentemot externa besökare.
En arbetsplats att frodas i och vara stolt över!

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan