Bayer

Berzelius väg 35, Solna

Information
Bayer, ett av världens största life science-företag, flyttade i april sitt svenska huvudkontor till Karolinska Institutet Campus Solna. Flytten är en symbol för samverkan kring hälsa och innovation, idag och i framtiden.

Det nya kontoret ären total omvandling av ett medicinskt forskningslabb till en modern, aktivitetsbaserad och trivsam arbetsplats - av och för människor. Både läget och utformningen av kontoret är resultat av ett målmedvetet och omfattande arbete som pågått under drygt två års tid och involverat cirka 150 medarbetare.

Utformning av själva kontoret engagerade många. Utifrån behovsanalys, intervjuer, workshops och nya globala branding guidelines från koncernen lyckades arkitekterna skapa ett koncept som uppfyllde medarbetares olika behov och önskemål om wow-känsla och hightech, natur, hållbarhet och lugn. Konceptet är ett färgstarkt och grönskande kontor i harmoni. En mångfald av funktioner, ytor och möblering skapar möjlighet för samverkan och kreativitet bland medarbetare och välkomnar gäster.

I början av maj skedde invigning av kontoret med 300 gäster då det bjöds på föreläsningar och festligheter. Forskningsministern knöt band för att symbolisera samverkan med lokala och globala representanter från Bayer, Karolinska Institutet och tyska ambassadören. Eftersom Bayers svenska huvudkontor är först ut inom koncernen att fullt ut implementera aktivitetsbaserat arbetssätt och ny, färgstark branding, har kontoret uppmärksammats globalt.

Medarbetarna har snabbt funnit sig tillrätta i de nya lokalerna och med ett nytt arbetssätt. Såväl spontan feedback som undersökning visar att det nya kontoret verkligen gjort skillnad. Det fanns en oro om att fler skulle jobba hemifrån med anledning av ett nytt arbetssätt och ny address, denna oro vara obefogad. När medarbetare valt att gå vidare utanför bolaget beskriver de inte bara att de kommer att sakna sina kollegor utan även kontoret. Flera har inspirerats att göra om hemma, för kontorsmiljön upplevts som "snyggare och hemtrevligare än hemma". Förbättringen är nära 100% då medarbetares upplevelse av arbetsplatsen mätts i gamla respektive nya kontoret.

En medarbetare skrev: "Jag är förmodligen Bayer Scandinavias äldsta medarbetare. Jag har hela mitt liv haft eget rum, jag har hittills trott att detta är det bästa, men nu efter några månader på vårt nya kontor känner jag verkligen stor arbetsglädje och trivsel. Att sitta tillsammans med andra, ibland för mig okända, ger mig stimulans och energi. Att kontoret också är så välfungerande, välplanerat och estetiskt snyggt bidrar ju också till trivseln. Jag känner att alla andra på Bayer upplever det på samma vis. Ett verkligt lyft alltså. Jag hoppas att jag kan jobba vidare åtminstone till 75-årsdagen."

Redan tidigt i projektet formulerades en tydlig vision. Den fungerade som beslutsstöd och kompass under hela förändringsresan. Såväl Bayers önskade kultur - Trust, Collaboration, Customer Focus, Experimentation - som varumärke och uppdrag - Science for a better life - skulle stärkas samtidigt som flexibiliteten behövde öka. Utifrån visionen formulerades sedan ett ramverk och en story för att skapa samsyn och förståelse bland medarbetare och samarbetspartners:
"The world is rapidly changing and it expects us to change with it. We explore new and innovative ways of working that empower employees and provide a more flexible use of the workspace that inspires and engage people. The workplace is a facilitator of the change we need and want. It supports our desired culture, in which trust is the foundation. The working environment facilitates experimentation and collaboration without borders between employees, customers and partners. Our office meets the varying needs of our business and employees. We can easily adapt activities, share resources and work together. We are a leading innovative life science company and people recognize that also in our office."

Projektet drevs av en intern projektgrupp om fem personer från olika funktioner samt en extern projektledare. De ledde olika arbetsgrupper och bidrog med olika perspektiv och komponenter för en lyckad helhet. Digitalisering var en viktig kompontent. Utbildning av alla medarbetare och nya tekniska lösningar behövdes för att möjliggöra ett flexibelt och digitalt arbetssätt med virtuella möten, resursdelning, arkivering etc.

Bayers nya kontor bygger på tilltron till kraften i samverkan. Att flytta till det framväxande klustret vid Hagastaden är ett strategiskt vägval för Bayer och bidrar till korsbefruktning mellan forskning, sjukvård och företagande. Det finns nu ett starkt momentum och engagamang omkring Bayer. Företaget blir inbjudet till seminarier, samarbeten, innovationstävlingar och event. Kontoret besöks som aldrig tidigare av kunder, partners, andra företag och organisationer. Bayers kontor sjuder av liv, kreativ dynamik och samverkan internt och med omvärlden.

Storlek: 2672 m2 (varav förråd-/arkivyta 169 m2)
Inflyttningsår: 2019
Hyresvärd: Akademiska Hus
Arkitekt: Spectrum Arkitekter
Samarbetspartners: Hifab, Cushman Wakefield, Senab, Serneke, Vasakronan mfl
Fotograf: Jason Strong Photography

Motivering
Omvandligen av ett forskningslabb till ett av Sveriges snyggaste, mest funktionella och moderna kontor är inte bara imponerande i sig. Här har man verkligen lyckats levandegöra en gemensam målbild och förändra arbetssätt. Medarbetarna känner ett gemensamt ägandeskap av sin arbetsplats. Man har bokstavligen satt Bayer på kartan som ett ledande life science-företag, stärkt engagemanget och en kultur av samarbete, förtroende, kundfokus och experimentvilja. Medarbetare vill vara på kontoret, kunder vill komma och partners vill samarbeta. En fantastisk vision har blivit fantastisk verklighet.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan