Stockholm Vatten och Avfall

Norsborgsvägen, 145 90 Norsborg, STOCKHOLM, Botkyrka kommun

Information
Projektet består av en om- och tillbyggnad, samt inredning av kontors-, labb och kontrollfunktioner vid Norsborgs Vattenverk utanför i Norsborg i södra Stockholm.

Projektets storlek: LOA = 1610 m2, BTA = 1705 m2, samt komplementfunktioner OPA = 245 m2

Organisation
Planlösningen orienterar sig efter några huvudfunktioner; kontrollrummet, processytorna, mötesrummen och labbet. Dessa funktioner binds samman av kontors- och pausytor.

Zoner
Arbetsplatsen är planerad för ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket innebär att det delats upp i olika zoner. Dessa är tydligt färgkodade och har givits olika intensitet i utformningen.

Historia & nutid
För att behålla kontakten med byggnadens och verksamhetens historia har byggnadsskalet använts som fond, mot vilken de nya tilläggen står. Ytterväggen har därför fått behålla sin tegelstruktur men har filtputsats vit. Betongens råa yta har tagits fram, slipats och lackats.

Material & kulör
Mot ytterväggens skal står ett vitt abstrakt undertak, kulörta volymer som förankrar arbetsplatsens zoner samt ett tydligt inslag av trä för att ge värme och mänsklighet.

Koncept:
Natur - vatten – öar

Inflyttningsår: 2019

Arkitekt: VI ARKITEKTUR

Fotograf: Tord-Rikard Söderström

Obs! Fler bilder är under framtagande.

Motivering
Arbetsplatsens utformning har fört de olika delarna av verksamheten närmare varandra och gett dem nya möjligheter att mötas. Det har skett med lyhördhet gentemot och i nära dialog med de anställda och den befintliga byggnaden. Arbetsplatsen har fått en varm och hemtrevlig karaktär som uppskattas mycket och givit Norsborgsverket en tydlig och egen identitet.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan