Avinode Group

Gamlestads torg 7, Göteborg

Information
Avinodes nya lokaler sträcker sig över ca 940 kvm på de tre översta våningsplanen i den nya skrapan på Gamlestads torg, med inflyttning Q1 2020.
Fotograf är Bodil Bergqvist.

Motivering
I en värld där konkurrensen om arbetskraften hårdnat och arbetsmiljön kan bli en utslagsgivare, behövde Avinode ett kontor med en stark identitet och en stark attraktionskraft. Företaget drivs av sin nyfikenhet och ligger i framkant med ny teknik och ville att detta skulle vara synligt i de nya lokalerna. Kontoret upplevde svårighet att växa som företag i sina nuvarande lokaler och att dessa med sin utformning och stämning inte motsvarar Avinodes önskemål.

Avinode ville i de nya lokalerna skapa ett kontor med en stark identitet och attraktionskraft, som ett verktyg för att locka till sig och behålla kompentenser. Briefen innehöll ett önskemål om en tydlig wow-känsla och bättre förutsättningar för att arbeta så som de är som företag. Genom att genomgående erbjuda alternativ till den traditionella arbets- och mötesplatsen kan de nya lokalerna främja nytänkande och inspiration hos medarbetarna.

Whites team såg det som en stor och rolig utmaning att skapa ett nytt koncept anpassat till både befintligt möblemang och till den föreslagna lokalen. Ur det befintliga möblemanget återbrukades nästan 90 %.

För att vara attraktiv för framtida arbetskraft måste livet bli lättare hos Avinode än hos andra företag. Med fokus på lösningar och erbjudanden som främjar ett sunt liv och en bra balans mellan arbete och privatliv kan vi få både lekfulla och vilsamma inslag i arbetsmiljön. Inredningskonceptet bygger på kontraster mellan arbetet, data, produkten och det privata, det fria och fysiska. Numbers vs. Nature.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan