Epiroc

Klerkgatan 21, Örebro

Information
Epiroc bildades 2018 och är ett helägt dotterbolag till Atlas Copco som omfattar gruv- och bergbrytningsteknik och Construction Tools.
Epirocs största kontor i Sverige finns i Örebro. Med ett nybyggt kontorshus som skal fick Swecos inredningsarkitekter uppdraget att skapa Epirocs designkoncept, som skulle komma att bli Epirocs internationella gestaltningsprogram.

Representationsvåning med konferensdel samt tre våningar kontor, 4500 m²
Nybyggt kontorshus med inflytt 2018, maj.
Utmärkelse; Örebro kommuns byggnadspris 2018

Fotograf Angelica Liljenroth.

Motivering
I uppdraget ingick att planera, gestalta och projektera representationsytor, konferensdel samt skapa moderna, attraktiva, ändamålsenliga aktivitetsbaserade arbetsplatser. Swecos inredningsarkitekter utformade ett designkoncept som speglar Epirocs varumärke och värderingar, där formspråk och design förmedlar företagets identitet inom gruvindustrin såväl som blickar in i framtiden.
Representationsytorna är det första som möter externa besökare och här omfamnas gästen med attribut som för tankarna till underjord, utomhusverksamhet och innovation. I kontorsvåningarna implementerades ett aktivitetsbaserat arbetssätt utefter ledorden interaktivitet, flexibilitet och välmående. Förändringsprocessen genomfördes med verktyget Designdialogen, vilket består av en rad workshops där medarbetare är inbjudna att medverka såsom varande experter på sin verksamhet och sina behov. Workshops hölls både på svenska och engelska då Epiroc har medarbetare från världens alla hörn. Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön utformades i nära dialog tillsammans med brukare och innehåller hemvister samt olika zoner för att skapa trygghet, arbetsro och kreativa möten.
Ljudmiljön var en viktig faktor i projektet. Planlösningen har öppna ytor för att vara flexibel och agil för framtidens utveckling och med innovativ inredningsdesign som innefattar speciallösningar av ljudabsorberande material skapades rumsligheter för möjlighet till stillhet och koncentration.
Projektet innehåller en rad hållbara och cirkulära lösningar. En stor del var att återbruka befintlig inredning som på ett ödmjukt sätt förenas med det nya gestaltningsprogrammet. De flesta nya inredningsprodukter är tillverkade i Sverige och en stor del är specialritad med tillverkning inom en radie av 50 km.
Den unika ljuskronan i ljusgården tillför identitet och samhörighet, den förenar samtliga våningsplan med ett formspråk som återfinns i Epirocs logotyp.

Omröstningen har avslutats

Dela den här sidan